Niskie zbiory zbóż we Francji

Ocenia się, że zbiory pszenicy we Francji w bieżącym roku są najniższe od 2004 r. Wyniosły one 32,3 mln ton, czyli były o 1 mln ton mniejsze niż w 2006 r.


Szacuje się, że na pasze zostanie zużyte w 2007/08 r. 5 mln ton pszenicy (o 1 mln ton mniej niż w poprzednim roku). Eksport wyniesie najprawdopodobniej 12,9 mln ton (spadek również o 1 mln ton). Zapasy pszenicy w 2007/08 r. wyniosą 2,27 mln ton (w poprzednim roku – 2,4 mln ton). Zbiory jęczmienia szacuje się na 7,7 mln ton (o 0,7 mln ton mniej niż rok wcześniej). Zużycie jęczmienia na pasze, które w ubiegłym roku było wysokie, spadnie o 400 tys. ton i wyniesie 1,3 mln ton. Eksport tego zboża zmniejszy się o 900 tys. ton do poziomu 3,27 mln ton, a zapasy spadną do 600 tys. ton, co jest wyjątkowo niską ilością. Optymizm budzą jedynie zbiory kukurydzy, które zwiększyły się z 12,4 mln ton w 2006 r. do 12,7 mln ton.

(Agra Europe 2007, nr 2276, s. M/3)
W.M.

N