Niezwykłe właściwości zwykłych owoców…

…to tytuł kampanii, która już wkrótce ruszy w Polsce pełną parą. W końcu zajmujemy czołowe miejsce w Europie w produkcji owoców, które są doskonałej jakości, mają niepowtarzalne walory smakowe i wartości odżywcze. O jakich dokładnie owocach mowa?

Warto podkreślić, że od ponad 40 lat uprawa roślin jagodowych odgrywa w naszym kraju bardzo ważną rolę, ponieważ ich średnia roczna produkcja kształtuje się na poziomie około 500 tys. ton, co stanowi 15% produkcji wszystkich owoców. Uprawą towarową owoców jagodowych zajmuje się co najmniej 300 tysięcy polskich gospodarstw, które spełniają wszelkie standardy dotyczące bezpiecznej produkcji oraz przechowalnictwa.

W krajach Unii Europejskiej Polska jest od kilku lat największym producentem malin i porzeczki czarnej, oraz znaczącym w produkcji truskawek i borówki wysokiej, o powierzchni plantacji 125 tys. hektarów (31% upraw sadowniczych).

– Łącznie, w 5 ostatnich latach wyeksportowano około 225 tys. ton świeżych owoców jagodowych o wartości 240 mln euro – podkreśla Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP. Skłoniło to cztery organizacje: Związek Sadowników RP, Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej, Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki, oraz Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek, do podjęcia współpracy w zakresie promocji owoców jagodowych. Najpierw na rynku polskim, a docelowo w całej Europie.

Kampania o wymownym tytule „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”, będąca elementem programu informacyjno–promocyjnego, ubiegała się o dofinansowanie ze środków UE i budżetu krajowego, w ramach mechanizmu WPR, administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”. Jeszcze w grudniu 2014 r. program uzyskał akceptację Komisji Europejskiej i do 28 stycznia 2015 r. zostanie podpisana umowa na jego realizację.

– Poprzez realizację zaplanowanych działań kampanii w Polsce, Austrii, Szwecji, Finlandii oraz Czechach chcemy zbudować pozytywną postawę konsumenta wobec promowanych produktów takich jak: borówka wysoka, truskawka, malina i porzeczka czarna, a tym samym spowodować wzrost ich spożycia – podkreśla Mirosław Maliszewski. – Nasze owoce są znakomitej jakości,  mają niepowtarzalny smak oraz wartości odżywcze. Śmiało mogą konkurować na rynku europejskim, jak i światowym. Już dziś są bardzo dobrze postrzegane przez konsumentów, m.in. dlatego 80% krajowej produkcji borówki wysokiej jest eksportowane – dodaje.

W ramach promocji, na którą w ciągu trzech lat będzie wydanych 4 mln euro netto, przewidziano kampanię w prasie konsumenckiej, która będzie polegała na reklamie w znanych czasopismach kobiecych i kulinarnych o zasięgu ogólnokrajowym oraz w prasie branżowej, gdzie zaplanowano prezentację potencjału produkcyjnego owoców jagodowych, a także zachęcenie potencjalnych partnerów biznesowych do podjęcia współpracy w zakresie sprzedaży krajowej oraz eksportu. Kampaniach w prasie będzie towarzyszyła również promocja w internecie, na stronie internetowej poświęconej kampanii oraz w cyklu artykułów sponsorowanych na innych portalach. Dodatkowo, owoce jagodowe będą reklamowane na billboardach w centrach miast lub reklam na środkach komunikacji miejskiej.
Głównym celem prowadzenia wyżej wymienionych działań jest zachęcenie konsumentów z państw docelowych do częstszego spożywania promowanych produktów z uwagi na ich walory smakowe, odżywcze i jakość, a tym samym wzbudzenie popytu na rynku i  nakłonienie dystrybutorów do wzbogacenia oferty handlowej o promowany produkt.  

Renata Struzik, źródło: agencja Media Star