Nieznany wirus atakuje zwierzęta w Holandii

W dniu20 grudnia 2012 roku holenderskie ministerstwo rolnictwa wprowadziło obowiązek dostarczania informacji przez hodowców na temat przypadków, które świadczą, że zwierzęta są zarażone nowym nieznanym dotąd wirusem, jaki rozprzestrzenia się w tym kraju i atakuje hodowle zwierząt.

Nowy wirus, zwany Schmallenberg (nazwa pochodzi od niemieckiej miejscowości, w której po raz pierwszy go zidentyfikowano), atakuje głównie dorosłe bydło, ale także owce i kozy. Zarażone wirusem zwierzęta rodzą zdeformowane lub martwe płody. W samym grudniu już 28 holenderskich gospodarstw zgłosiło narodziny zwierząt z deformacjami. Jagnięta mają wodogłowie, krzywe szyje czy sztywne stawy. Według specjalistów, wirus ten jest odpowiedzialny także za tzw. krowią biegunkę” u bydła w Holandii i w Niemczech, jaka miała miejsce na początku 2011 roku. Obecnie trwają prace nad szczepionką, według wstępnych badań wirus ten nie jest groźny dla człowieka.