Niezbędne zmiany w ustawie o ochronie przyrody

Dolnośląska Izba Rolnicza postuluje do Ministra Środowiska o zmianę zapisu w Ustawie o ochronie przyrody dotyczącego warunków będących podstawą wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzane przez wilki.

– Wnioskujemy, aby usunąć art. 126 ust. 6 pkt. 3d ustawy o ochronie przyrody mówiący, że „odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki” – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego zapis ten, jak pokazuje praktyka, blokuje wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzane przez te gatunki. Jest on praktycznie niemożliwy do zrealizowania, gdyż narzuca konieczność stałego i bezpośredniego nadzoru zwierząt hodowlanych od zachodu do wschodu słońca z zastosowaniem systemu grodzenia pastwisk.

– Wilk jest zwierzęciem objętym ścisłą ochroną. Nie domagamy się likwidacji jego populacji, tylko wprowadzenia zmian w przepisach i zniesienia wymagań ustawowych dotyczących grodzenia i bezpośredniego nadzoru nad zwierzętami przebywającymi na pastwiskach w porze nocnej – podsumowuje Leszek Grala.

Źródło: DIR