Niezbędne są szybkie i konkretne działania rządu

Warmińsko–Mazurska Izba Rolnicza apeluje do rządu RP o podjęcie szybkich, zdecydowanych i skutecznych działań w celu poprawy dramatycznej sytuacji na rynku mięsa wieprzowego.

W ocenie WMIR, embargo na sprzedaż wieprzowiny i żywca do Rosji oraz wystąpienie ASF to główne przyczyny złej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Ponadto, od lat spada pogłowie trzody chlewnej, a ceny żywca w ciągu roku spadły o około 10%. W takiej sytuacji wiele gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję trzody chlewnej utraciło (dotychczas słabą) płynność finansową i w większości przypadków niemożliwe stało się utrzymanie bieżącej produkcji. Likwidacja tak wielu gospodarstw towarowych z pewnością negatywnie wpłynie także na przemysł mięsny.

Należy pamiętać, że większość towarowych gospodarstw rolnych, które obecnie odczuwają negatywne skutki embarga, poczyniło w ostatnich latach znaczne inwestycje modernizacyjne i w związku z tym ciążą na nich duże zobowiązania kredytowe. Obecnie producenci trzody chlewnej zostali pozostawieni sami sobie. Bez szybkiej i celowej interwencji ze strony państwa, katastrofa na rynku mięsa wieprzowego jest nieunikniona. Pomoc musi być wielopłaszczyznowa – mówi Jan Hejchel, prezes Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej.

Dlatego zdaniem Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej niezbędne są szybkie i konkretne działania rządu mające na celu udzielenie finansowego wsparcia polskim producentom rolnym.

Najbardziej oczekiwane instrumenty pomocowe to jak podkreśla samorząd rolniczy Warmii i Mazur przede wszystkim uruchomienie przez Agencję Rezerw Materiałowych zakupu półtusz wieprzowych na zapasy państwowe, zwiększenie nadzoru weterynaryjnego nad importem sprowadzanego mięsa, intensyfikacja działań na rzecz eksportu Polskiej wieprzowiny do państw spoza Unii Europejskiej, szczególnie na rynku Azjatyckim oraz skuteczna promocja rodzimej produkcji rolno-spożywczej.

W ocenie WMIR konieczne jest też zmniejszenie populacji dzików, które przyczyniają się do przenoszenia choroby ASF. Kraje sąsiadujące z Polską, takie jak Litwa i Białoruś, po wykryciu na swoim terenie przypadków afrykańskiego pomoru świń, niezwłocznie jak zaznacza izba  podjęły radykalne działania redukcji tych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem terenów graniczących z Litwą i Białorusią. Natomiast polska administracja nie podjęła adekwatnych działań pomimo licznych sygnałów ze strony środowiska rolniczego.

Obi oba