Niezależny system oceny poubojowej półtusz

Rolnicy postulują do ministra rolnictwa stworzenie niezależnego od zakładów ubojowych systemu oceny poubojowej półtusz.

Jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych, obecnie Polska jest jednym z niewielu państw UE, w którym o wycenie sprzedawanych zwierząt jednostronnie decyduje kupujący, a osoby dokonujące klasyfikacji są pracownikami ubojni.

Z tego powodu rolnicy – producenci i dostawcy żywca do ubojni – mają wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność dokonywanych badań.

Zdaniem izb rolniczych w obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód do powołania niezależnej jednostki klasyfikującej tusze zwierzęce w Polsce.

– Zmiana przepisów dotycząca klasyfikacji tusz powinna pójść w kierunku powołania niezależnej jednostki, która zajmowałaby się wykonywaniem pomiarów mięsności tusz oraz kwalifikacji w ramach coraz bardziej popularnych i koniecznych ze względów marketingowych systemów jakości mięsa, jak np. QAFP, QMP, PQS. Obowiązkowa klasyfikacja tusz przez firmę niezależną – zarówno od dostawców żywca, właścicieli znaków jakości, jak i ubojni – zapewniłaby większy obiektywizm i niezależność wykonywanych pomiarów – informuje KRIR.

Źródło: KRIR