Niezależne laboratorium w każdym województwie

Buraki cukrowe

Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o utworzenie niezależnych laboratoriów pełniących zadania instytucji odwoławczej w obrocie artykułami rolnymi.

Zdaniem sygnatariuszy Porozumienia (Izba Rolnicza w Opolu, Lubelska Izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Podkarpacka Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza) powołanie państwowego, niezależnego laboratorium odwoławczego, najlepiej na terenie każdego województwa do oceny parametrów płodów rolnych poprawi pozycję rynkową rolników w relacji z odbiorcami przemysłowymi produktów rolnych.

Obecnie, jak podkreślają, uzasadniając swój wniosek izby nie ma niezależnego laboratorium, w którym producent rolny mógłby dokonać analizy jakościowej produktów (np. proc. zwartości suchej masy wysłodków, cukru w burakach, zawartości glutenu, białka i liczby opadania w zbożach). Analizy takie prowadzą jedynie zakłady skupujące od rolnika płody rolne na podstawie próbek pobranych przez pracowników skupowych.

– W odczuciu rolników sprzedających płody rolne zakładom przetwórczym, wyniki oceny jakościowej parametrów prób tychże płodów rolnych z tej samej pryzmy, przywożonych od tego samego producenta rolnego w kolejnych transportach, są rozbieżne. Obecnie producent rolny nie ma możliwości odwołania się od badań wykonanych przez te zakłady – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Źródło: ŚIR