Niewykorzystany potencjał

W dniu 20 czerwca odbyła się konferencja Kwalifikowany materiał siewny – potencjał jeszcze niewykorzystany”, zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Polską Izbę Nasienną.”

Konferencja zgromadziła hodowców roślin, przedsiębiorców nasiennych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji rolniczych i rolników. Jej celem było upowszechnienie wiedzy o korzyściach wynikających ze stosowania odpowiednio dobranych odmian oraz kwalifikowanego materiału siewnego.
Podczas konferencji omówiono stan wykorzystania nasion kwalifikowanych w Polsce, użycie nasion kwalifikowanych przez rolników, dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, produkcję i sprzedaż nasion kwalifikowanych oraz czynniki wpływające na jakość i cenę kwalifikowanego materiału siewnego, wykorzystanie opłat licencyjnych, korzyści wynikające ze stosowania nasion kwalifikowanych i konsekwencje używania do siewu nasion niekwalifikowanych.
Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że konieczne jest szersze upowszechnianie wiedzy o potrzebie i korzyściach wynikających ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
Źródło: MRiRW