Nietolerancja dla roślin transgenicznych zagrożeniem dla produkcji zwierzęcej

Według badań przeprowadzonych przez specjalistów powołanych przez Komisję Europejską, wzrost popularności uprawy roślin transgenicznych w Ameryce Północnej i Południowej może wpłynąć na ceny pasz w Unii Europejskiej. N


Jeśli obecność roślin transgeniczynych spowoduje zakaz importu pasz z Brazylii i Argentyny do Unii, koszt pasz we Wspólnocie może zwiększyć się o 600%. Ponieważ w obu Amerykach wchodzą do uprawy nowe rośliny transgeniczne, Unia może być postawiona przed wyborem między dopuszczeniem tych roślin na swój rynek, a utratą konkurencyjności w produkcji zwierzęcej. Produkcja zwierzęca dostarcza w Unii 40% dochodu pochodzącego z rolnictwa, a więc utrata konkurencyjności miałaby duży wpływ na dochody i zatrudnienie w rolnictwie. Utratę rynku europejskiego przez kraje obu Ameryk częściowo zrekompensuje rosnący popyt na rynku chińskim.

(Agra Europe 2007, nr 2263, s. EP/7)
W.M.

N