Nieruchomości rolne coraz droższe

Ceny nieruchomości rolnych wzrosły, zarówno w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 roku, jak i w poprzednich miesiącach. Agencja Nieruchomości Rolnych przedstawiła dane za trzeci kwartał br.

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do poprzedniego kwartału tego roku, nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł, czyli o 4,6%. Natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do analogicznego okresu ubiegłego roku, obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł, tj. o 12,4%.

Średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w III kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 3 województwach:
wielkopolskim – 38 626 zł/ha,
śląskim – 38 417,
opolskim – 36 122 zł/ha.
Najtańsza ziemia rolna była w województwach:
świętokrzyskim – 13 993 zł/ha,
podlaskim – 16 198 zł/ha,
podkarpackim – 16 852 zł/ha.
Największy wzrost średnich cen w III kwartale br. w odniesieniu do poprzedniego kwartału nastąpił w województwie śląskim.

Najwyższe średnie ceny gruntów rolnych w III kw. br. uzyskano w grupie obszarowej 100–300 ha  –  28,1 tys. zł za 1 ha, a najniższe w grupie obszarowej 1–10 ha  –   20,4 tys. zł za 1 ha.

Ze sprzedanych w III kwartale br. prawie 23,3 tys. ha, najwięcej gruntów ANR sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – ponad 12,5 tys. ha, najmniej natomiast w grupie do 1 ha – prawie 530 ha. Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 2,9 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha – 1405 i w przedziale 1-10 ha – 986. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – tylko 7.

W 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. Transakcje na nieruchomości powyżej 300 ha zawarto jedynie w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Średnia powierzchnia przypadająca na jedną umowę kupna-sprzedaży w III kwartale 2014 roku, w skali kraju wyniosła 8,1 ha. Najwyższą średnią powierzchnię na jedną umowę odnotowano w województwach: wielkopolskim – 23,2 ha, dolnośląskim – 15,6 ha i zachodniopomorskim – 15,5 ha.

Renata Struzik za ANR