Niemcy zapłacą ponad 300 mln euro kary

Nie tylko Polacy przekroczyli limity kwot mlecznych. Między innymi, również Niemcy będą płacić kary za nadprodukcję.

Według najnowszych szacunkowych danych niemieckiego Ministerstwa Rolnictwa, dostawy mleka w Niemczech w minionym sezonie 2014/15 przekraczają przyznany na ten okres limit. Jest już pewne, że Niemcy po raz czwarty z rzędu będą zobowiązane do poniesienia karnej opłaty z tego tytułu. Najnowsze dane ekspertów z AMI dot. rynku niemieckiego wskazują, że po dwunastu miesiącach ostatniego sezonu (od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r.) wielkość dostaw po skorygowaniu o zawartość tłuszczu osiągnęła poziom 31,34 mln ton. Tym samym do mleczarni w tym kraju dostarczono o 1,7% więcej surowca niż w analogicznym okresie roku kwotowego 2013/2014 (przy czym w ubiegłym sezonie limit przekroczono o 1,9%,a przyznana na sezon 2014/15 kwota jest identyczna jak ta sprzed roku, zatem producenci nie mieli możliwość zwiększenia dostaw mleka w skali roku bez ponoszenia kar, a zalecana była wręcz redukcja podaży).

Łączne dostawy przed korektą w omawianym okresie sezonu 2014/15 osiągnęły poziom o 1,75% większy niż w roku kwotowym 2013/14 (31,26 mln ton), jednak zawartość tłuszczu w mleku była nieco niższa niż przed rokiem, w wyniku czego skorygowane dostawy mleka (31,34 mln ton) wzrosły mniej dynamicznie (+1,9%). Według danych AMI ZMB w ostatnich miesiącach sezonu rozwój produkcji mleka w Niemczech był ograniczony. Już w listopadzie zauważalne było znaczące osłabienie dynamiki wzrostu w skali roku, a w grudniu zaobserwowano zniżkę. W lutym i marcu 2015 roku na zmniejszenie produkcji mleka kładziony był jeszcze większy nacisk. W miesiącach tych wykorzystanie kwot wynosiło 103,7%, a jeszcze w styczniu dostawy przekraczały limit o 4,1%. W ostatnich tygodniach roku kwotowego skalę wykorzystania kwot mlecznych można było jeszcze zmniejszyć zachowując umiarkowane dostawy, jednakże nawet gdyby w marcu dostawy były o 2,5% niższe niż przed rokiem to nadwyżka wyniosłaby ponad 1 mln ton i wciąż byłaby prawie dwukrotnie wyższa niż w sezonie 2013/2014, a przekroczenie limitu wyniosłoby ponad 3%. Zatem pomimo ograniczeń odnotowane jest rekordowe przekroczenie kwoty mlecznej w Niemczech.

Działania mające ograniczyć przekroczenie kwot mlecznych wprowadzono zbyt późno, aby uniknąć kary. Wysoka nadprodukcja, która powstała w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy ostatniego roku kwotowego mogła być zminimalizowana w ciągu ostatnich kilku miesięcy tylko w ograniczonym zakresie. Wcześniej limity były przekraczane w sezonach 2013/14 o 1,9%, 2011/12 i 2012/13 o niespełna 0,1% oraz w sezonie 2007/08 o 1,3%. Poprzednia rekordowa karna opłata (w sezonie 2013/14), jaką Niemcy musiały ponieść z tytułu nadprodukcji, wyniosła ok. 163 mln EUR. W związku z przekroczeniem kwoty o 3,7% kara jaka czeka naszego zachodniego sąsiada z tytułu nadprodukcji przekroczy poziom 300 mln EUR.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA