Niemcy największym importerem polskiego mleka i śmietany

Ubiegły rok był wyjątkowo udany dla producentów mleka i śmietany. Wartość eksportu wzrosła do rekordowego poziomu niemal 270 mln euro.

Polski sektor mleczarski ma się całkiem nieźle – już ostatnio pisaliśmy o eksporcie serów, które są numerem jeden wśród wywozowych przetworów mleczarskich. Tym razem będzie mowa o płynnym mleku i śmietanie. W minionym roku odnotowano wzrost ich wolumenu i zwyżkę wartości wywozu, – odpowiednio +26,8% do 381,2 tys. ton oraz +17% do rekordowego poziomu 266,9 mln EUR. W każdym miesiącu ubiegłego roku sprzedaż tych produktów za granice była większa. Większość z nich trafiała na rynek unijny.
Najwięcej płynnego mleka i śmietany sprzedaliśmy do Niemiec (233,1 tys. ton). Wynik ten jest o 15,2% większy, niż w 2013 r. Do naszych zachodnich sąsiadów trafiło 61,2% całego eksportu omawianych produktów. Poza Niemcami, polskie mleko i śmietana trafiły do Białorusi (25,4 tys. ton). Nie przez przypadek właśnie w tym kierunku – do tej pory nie wywoziliśmy tam tych produktów, eksport w tym kierunku nastąpił na skutek wprowadzonego przez Rosję embargo, eksporterzy zamiast wysyłać towary bezpośrednio do Rosji wywozili je przez Białoruś.
Na trzecie miejsce spadły Włochy (10 tys. ton). Na większą uwagę zasługuje dwuipółkrotna zwyżka eksportu do Francji (3,99 tys. ton). Mniej dynamiczne zwyżki odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii i Czech. Eksport płynnego mleka i śmietany w tych kierunku w skali roku wzrósł wartościowo kolejno o 32,6% i 11,9%.

Import płynnego mleka i śmietany osiągnął w ubiegłym roku wartość 92,4 mln EUR (-13%), a ich wolumen w skali roku zwiększył się o 16,9% do 194 tys. ton. Taki stan rzeczy jest konsekwencją niższych cen artykułów z tej grupy w 2014 roku.
Na spadku wartości importu płynnego mleka i śmietany zaważył fakt znacznego spadku wartości przywozu z Litwy (pomimo 9% wzrostu ilości do 114,6 tys. ton nastąpiła tu 22% zniżka wartości do 47,8 mln EUR), kraj ten wciąż pozostaje jednak dla Polski pierwszym pod względem wielkości dostaw płynnego mleka i śmietany źródłem przywozu i pierwszym w ujęciu wartościowym. 52% sprowadzanego do Polski płynnego mleka i śmietany w 2014 roku pochodziło z Litwy. O 20% wartościowo zmniejszył się przywóz z Niemiec (do 23,8 mln EUR), w ujęciu ilościowym odnotowano 29% wzrost (do 36,2 tys. ton). O ok. 11% w ujęciu ilościowym zwiększył się przywóz z Czech (do 28,9 tys. ton), wartościowo odnotowano 14% zwyżkę (do 10,9 mln EUR). Zaś przy dziesięciokrotnym wzroście ilości do 5,5 tys. ton, sześciokrotnie wzrosła wartość importu mleka i śmietany z Łotwy (do 3,5 mln EUR). Na uwagę zasługuje również fakt, że pewne ilości produktów z omawianej kategorii zaczęto przywozić z Węgier (2,2 tys. ton za 0,9 mln EUR).

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA