Nielimitowana produkcja mleka – czas, start!

Copa-Cogeca przedstawiła swoje propozycje na wsparcie producentów mleka w obliczu zniesienia kwotowania.

W związku ze zmianami na rynku mleka po zniesieniu kwot Komitet Rolniczych Organizacji Związkowych – Copa i Główny Komitetem Spółdzielczości Rolniczej – Cogeca nakreśliły środki niezbędne do utrzymania rentowności sektora w przyszłości.
Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne", Mansel Raymond zwrócił uwagę na zagrożenie wahania cen mleka i jego przetworów, spowodowane zniesieniem kwotowania. Według niego, w najbliższym czasie producenci będą zmagać się z problemami gospodarczymi, co z kolei wpłynie na ich finanse. Dlatego też według przewodniczącego, fundusze, które wpłynął z opłat za przekroczenie kwot powinny pozostać w sektorze, aby później te same pieniądze przeznaczyć na inwestycje w sektorze.
Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen stwierdził, że w nowej rzeczywistości „pokwotowej" będą potrzebne odpowiednie narzędzia, by producenci mleka i spółdzielnie mleczarskie mogły się w niej odnaleźć. Dodał, że te instrumenty, które istniały dotychczas są niewystarczające – interwencja publiczna czy prywatne przechowywanie nie ochronią rolników przed poważnymi wahaniami na rynku. Trzeba je odpowiednio dostosować i zwiększyć ich wydajność, jak również należy wprowadzić nowe mechanizmy zarządzania ryzykiem. Jednym z nich, według sekretarza generalnego mogłyby być ubezpieczenia dochodu/marży.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca oznajmił także, że spółdzielnie mleczarskie pozwalają wzmocnić pozycję producentów na rynku. Po zniesieniu kwot przystępowanie do spółdzielni zyska na znaczeniu jeśli chodzi o wzmacnianie pozycji na rynku, co pozwoli na uzyskanie lepszych cen za mleko. Zwrócił również uwagę na zapisy pakietu mlecznego UE, którego celem jest wzmocnienie stosunków umownych między rolnikami a przetwórcami. Wskazał także na łańcuch dostaw mleka, który musi funkcjonować w sposób prawidłowy i uczciwy, a rolnicy powinni uzyskiwać wyższe dochody z rynku.

Wsparcie powiązane z produkcją oraz to przeznaczone dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania są niezbędne, aby zapewnić byt mniejszym producentom, czy tym funkcjonującym w tych regionach. Kolejnymi pomysłami Copa-Cogeca na rozwiązanie trudnej sytuacji na rynku jest ułatwianie i zachęcanie do modernizacji spółdzielni mleczarskich, wsparcie zbiórki mleka (której koszty są niezwykle wysokie na obszarach górskich), jak również promowanie i wspieranie inwestycji w produktywność i konkurencyjność gospodarstw. Ponadto, Unia powinna ułatwiać producentom dostęp do rynków wschodzących i wykorzystać nowe okazje pojawiające się na rynkach, które wydają się być bardzo pozytywne w perspektywie średnioterminowej ze względu na ciągły wzrost popytu na świecie i zmiany w oczekiwaniach konsumentów.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności