Niekorzystna sytuacja finansowa rolników hiszpańskich

Według oceny Stowarzyszenia Młodych Rolników z Alicante, podatki płacone przez farmerów hiszpańskich w ciągu 15 lat wzrosły o 834% – z 19,25 euro w 1990 r. do 268,64 euro w 2005 r.


Rolnicy wzywają do zlikwidowania lub obniżenia opodatkowania produkcji owoców i warzyw. Oceniają, że największe straty powoduje niedobór wody, niedostatecznie rozwinięty system irygacji. Jednocześnie rolnicy wydają 58% otrzymywanych subsydiów na podatki – tylko 42% przeznaczają na inwestycje i ulepszenia. Rosną też koszty produkcji, koszt paliw zwiększył się o 199%, obsługi weterynaryjnej – o 115%, produktów fitosanitarnych – o 26%, a usług rolniczych – o 24%.

(Agra Europe 2007, nr 2249, s. N/6)
W.M.

N