Niedobry dobrostan

Hodowcy trzody w Unii Europejskiej łamią prawo z zakresu dobrostanu zwierząt – takie wnioski płyną z raportu dwóch organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt, który został przedstawiony 21 stycznia 2010 r. w Brukseli. Raport wskazuje, iż pomimo wprowadzenia w 2003 r. w UE przepisów mających na celu poprawę dobrostanu trzody chlewnej, unijni hodowcy powszechnie je lekceważą.

Badania przeprowadzone przez Compassion in World Farming (Współczucie w Światowym Rolnictwie – CIWF) oraz Europejską Koalicję na rzecz Zwierząt Hodowlanych (ECFA)obejmowały 74 gospodarstw produkcyjnych trzody w 6 państwach członkowskich: Danii, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Najwięcej uchybień stwierdzono w Hiszpanii i Niemczech. Raport potwierdza niestety wnioski Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa żywności (EFSA), który był sporządzony w grudniu 2007 r.
Najczęstsze uchybienia dotyczyły praktyk obcinania ogonów u świń – pomimo wprowadzenia unijnym prawem zakazu od 2003 r. (w 90% badanych gospodarstw jest to rutynowo stosowana praktyka), utrzymywania zwierząt w brudnych i przepełnionych zagrodach (prawie w 2/3 badanych gospodarstw). W wielu gospodarstwach brak elementów wzbogacających środowisko życia – takich jak ściółka, pomimo, że są one wymagane unijnymi przepisami. Większość macior znajduje się w zbyt wąskich kojcach, ograniczających ruch i uniemożliwiających obrócenie się. Chociaż na terenie UE stosowanie kojców indywidualnych dla macior po pierwszych czterech tygodniach ciąży ma być całkowicie wyeliminowane do 2013 r., hodowcy będą mogli nadal je stosować w pierwszych czterech tygodniach ciąży, co zdaniem organizacji CIWF jest szkodliwe dla zdrowia i dobrostanu macior.
Obie organizacje domagają się, aby Komisja Europejska pomogła wprowadzić całkowity zakaz stosowania kojców indywidualnych dla macior przez cały okres ciąży. Zakaz taki wprowadzono już w Szwecji i Wielkiej Brytanii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności