Niedobory rzepaku w nadchodzącym sezonie

Prognozy zbiorów rzepaku nie są zbyt optymistyczne: produkcja w całej Unii spadnie, i możliwe, że nawet o 15%. Wzrośnie więc import tego surowca.

Są już wstępne prognozy produkcji rzepaku w nadchodzącym sezonie 2015/2016. I nie są one zbyt optymistyczne – powtórki rekordowych zbiorów z ubiegłego roku nie będzie. W Unii Europejskiej szacowany jest 15% spadek zbiorów i 4% spadek areału zasiewów. Oznacza to zmniejszenie produkcji latem o ok. 3-4 mln ton.

Spadek zbiorów oczekiwany jest u wszystkich większych producentów: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W naszym kraju zbiory spadną o ok. 0,5 mln tony – z 3,1 mln ton w poprzednim sezonie do teraz prognozowanych 2,6 mln ton.

Pomimo prognozowanych niższych zbiorów, dotychczasowe wysokie zapasy powinny zamortyzować jego niedobory na rynku. Siłą rzeczy więc zmniejszy się podaż i stosunek pomiędzy podażą i popytem na rzepak. Trzeba będzie więc go importować, jednak główny dostawca do Unii – Ukraina również odnotuje spadek produkcji. Z pomocą może przyjść między innymi Kanada – tam zbiory prognozowane są na poziomie 16,5-17 mln ton w porównaniu do 15 mln ton z ub.r. Zwiększy się więc import rzepaku do Unii Europejskiej, z 2,5 mln ton do 3,2 mln ton.

Globalne zbioru ogółem również mają odnotować spadki. W porównaniu do roku 2014, ten sezon ma przynieść zbiory mniejsze o ok. 1,5-3,5 mln ton, a w stosunku do 2013 roku o 2,9-4,9 mln ton. Oznacza to, że zmniejszy się globalna podaż rzepaku w przyszłym sezonie, która przełoży się na redukcję przerobu.

Ogółem prognozy produkcji roślin oleistych w Unii Europejskiej, wg firmy analitycznej Strategie Grains, w styczniu zwiększyły się. Łącznie zbiory rzepaku, soi i słonecznika powinny osiągnąć 32 mln ton. W sezonie 2015/16 SG zwiększyło również prognozy zbiorów dla słonecznika wobec wcześniejszych i przewiduje się je na poziomie 8,6 mln ton z areału 4,3 mln ha. Prognozy zbiorów dla soi przewidują 1,9 mln ton, tj. o 5,6% więcej niż sezon wcześniej.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA