Niebezpieczne produkty nie trafią na sklepowe półki

Podejmowane przez Unię starania, aby wykryć niebezpieczne dla konsumentów produkty i usunąć je z rynku, zaczynają przynosić owoce – w zeszłym roku w ramach systemu wczesnego ostrzegania RAPEX rozpatrzono 1 605 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych produktów, czyli aż o 53 proc. więcej w porównaniu z rokiem 2006.

Europejscy konsumenci mogą poczuć się bezpieczniej niż kiedykolwiek dotąd dzięki wzmocnieniu kontroli krajowych – tak wynika z rocznego sprawozdania RAPEX.

Państwa UE najwyraźniej poddają teraz produkty skuteczniejszej niż dotąd kontroli. Z raportu za rok 2007 wynika, że kraje, które we wcześniejszych latach nie cechowały się zbyt dużą czujnością, w zeszłym roku nadesłały więcej zgłoszeń.

Pierwsze miejsce na liście produktów zgłoszonych w 2007 r. zajmują zabawki (417), następne zaś – pojazdy silnikowe (197), urządzenia elektryczne (156) i kosmetyki (81). Dostępne są listy zgłoszonych jako niebezpieczne produktów, które były przyczyną urazu, zakrztuszenia bądź porażenia prądem elektrycznym lub też wywołały pożar.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej zgłoszeń dotyczyło produktów pochodzących z Chin (700). Komisja podejmie starania, aby zaradzić tej sytuacji – w czerwcu weźmie udział w zorganizowanej w Chinach konferencji, aby poinformować chińskich urzędników i producentów o nowym projekcie aktu prawnego dotyczącego bezpieczeństwa zabawek oraz omówić inne kwestie z zakresu bezpieczeństwa. Natomiast w listopadzie ma się odbyć w Brukseli trójstronny szczyt na temat bezpieczeństwa produktów, w którym uczestniczyć będą UE, Stany Zjednoczone i Chiny.

RAPEX i inne mechanizmy bezpieczeństwa mają na celu umożliwienie unijnym konsumentom spokojnych zakupów, bez obaw o konieczność odróżnienia produktów bezpiecznych od produktów stanowiących zagrożenie” – powiedziała unijna komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa.

źródło: www.www.ec.europa.eu/index_pl.htm