Nie wysprzedajcie pochopnie swoich plonów

Poniżej prezentujemy apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników dotyczący aktualnej sytuacji na rynku warzyw i zbóż.

Wielkopolska Izba Rolnicza, dokonując analizy bieżącej sytuacji, występującej na rynku warzyw i zbóż w odniesieniu do przebiegu ostatnich zdarzeń pogodowych pragnie przestrzec rolników przed pochopnym wyprzedawaniem płodów rolnych oraz apeluje o stałe monitorowanie sytuacji na rynkach rolnych w celu uniknięcia strat na koniec sezonu skupowego.

Analitycy podają, że prognozy zbioru zbóż w Unii Europejskiej na rok 2016 są zbliżone do rekordowych z ubiegłego sezonu. Całkowita produkcja zbóż w UE powinna osiągnąć poziom 313 mln ton. Produkcja pszenicy konsumpcyjnej dla UE szacowana jest na 157,5 mln ton, co oznacza plon zaledwie o 1,6% mniejszy niż przed rokiem. Jednakże wyjątkowo ulewne deszcze oraz grady, jakie nawiedziły w drugim kwartale tego roku wiele krajów Europy Zachodniej, w tym również Polskę mogą spowodować, że na rynku będzie brakowało ziarna zbóż zarówno z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne jak i paszowe. Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw bije zaś na alarm, że tak dramatycznej sytuacji na plantacjach warzyw gruntowych dla przetwórstwa nie było od 40 lat. Znaczna część upraw marchwi i groszku w krajach Europy Zachodniej została całkowicie zniszczona. Siew fasoli szparagowej jest znacznie opóźniony. Rolnicy nie mają nawet możliwości wjazdu maszynami na zalane wodą pola.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami wspólnego rynku. Może się zatem zdarzyć, że w Polsce również będziemy mieli do czynienia z niedoborem zbóż i warzyw. To samo może mieć miejsce w przypadku roślin pastewnych.

W chwili obecnej ceny niektórych płodów rolnych w skupie np. jęczmienia ozimego są mocno zaniżone, a faktyczny zbiór płodów rolnych może nie być wcale tak optymistyczny, jak wskazują na to obecnie prezentowane przez analityków prognozy dotyczące przyszłych plonów. Ceny mogą być znacznie wyższe niż obecnie. Wszystko ostatecznie zależy od przebiegu pogody i rzeczywistej ilości poszczególnych płodów rolnych na rynku.

Mając na uwadze powyższe Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników, aby nie ulegali presji podmiotów skupujących, tylko rozważnie podejmowali decyzje odnośnie do sprzedaży płodów swej ziemi.

Źródło: WIR