Nie tylko żywność dla ubogich

Zmienia się charakter pomocy dla osób ubogich. Od teraz ma to być nie tylko bezpłatna żywność, lecz także zachęta do ich aktywizacji.

Takie zmiany przewiduje rządowy program pomocy ubogim na lata 2014 – 2020. 85 procent budżetu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 będzie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących. Pozostałe 15 procent dołoży państwo. Programem zarządza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a instytucją pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolnego.

W ramach akcji prowadzony jest skup dystrybucja żywności osobom najbardziej tego potrzebującym. Ponadto są podejmowane inne działania, mające na celu umożliwienie tym ludziom wydostanie się z ich trudnej sytuacji życiowej. Te drugie są realizowane przez organizacje pozarządowe. Taki działania prowadzi m.in. Agencja Rynku Rolnego. Na 2015 r. zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. Obejmują one także zdrowe odżywianie i racjonalne wykorzystanie artykułów spożywczych. W tym drugim przypadku celem jest zapobieganie marnowaniu się żywności i jej wyrzucaniu.

Cały program jest jednym z elementów strategii "Europa 2020". Ma ona na celu ograniczenie liczby ludzi ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym w Europie do 2020 r. Wraz z modyfikacją zasad działania akcji, zmianie uległy też kryteria kwalifikacji osób, objętych pomocą. Obecnie jest to próg dochodu w wysokości 813 zł dla osoby samotnej oraz 684 zł na jednego członka rodziny – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Kwota, przeznaczona na pomoc żywnościową w tym programie wynosi 557 mln euro.

K. Madeja/ Źródło: ARR