Nie tylko platforma żywnościowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktywnie włącza się w prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą przygotowuje Minister Rozwoju.

W odniesieniu do kwestii rynków rolnych zgłoszono do niej między innymi projekt dotyczący uruchomienia platformy żywnościowej.

Realizacja projektu umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych na rynek UE i światowy, co pozwoli na tworzenie dużych, jednorodnych partii. Pozwoli także na ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, w tym ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty – informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Jak udało się nam ustalić kolejne zgłoszone projekty dotyczą na przykład stworzenia Polskiego Holdingu Rolno-Spożywczego czy też odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych.