Nie tylko  o Wspólnej Polityce Rolnej

Phil Hogan, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz ministrowie i wiceministrowie resortów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Czech, Węgier i Słowacji z gościnnym udziałem Litwy, 11 marca rozmawiali  o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej oraz konsekwencjach bieżących wydarzeń politycznych, jakie mogą odczuć rolnicy, nie tylko w Polsce.

Debata odbyła się podczas corocznej Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa. Organizatorem jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych tematyce rozwoju obszarów wiejskich jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki, nauki, organizacji rolniczych i branżowych wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Rolniczej w Jasionce k. Rzeszowa. To jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce rozwoju obszarów wiejskich która, odbywa się cyklicznie od 2011 roku.

Stoimy w obliczu szeregu wyzwań związanych ze zmieniającą się sytuacją polityczną w Europie i na świecie. Wydarzenia takie jak Brexit zmuszają do zastanowienia się nad przyszłością Unii Europejskiej, a co za tym idzie również Wspólnej Polityki Rolnej. Konferencja w Jasionce to okazja do poruszenia kwestii obecnego kształtu WPR oraz proponowanych w niej zmian na międzynarodowym forum. To także okazja do zwrócenia uwagi organizacji i instytucji rolniczych na problemy, z jakim musi zmierzyć się polska wieś w najbliższym czasie – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz ministrów i wiceministrów resortów rolnictwa krajów Europy Środkowej zostały przybliżone plany i propozycje Komisji Europejskiej dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, ale również oczekiwania oraz propozycje państw, których ona dotyczy. Istotnym elementem dyskusji był również kształt polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 roku.

W panelu, obok Komisarza UE, udział wzięli Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, Gabriela Matečná – Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Słowacji, Rolandas Taraskievicius – Wiceminister Rolnictwa Litwy, Pavel Sekáč – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Istvan Nagy – Wiceminister Rolnictwa Węgier.

Drugi ważny temat poruszony podczas Konferencji w Jasionce to problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie, w kontekście decyzji Ministerstwa Rolnictwa dot. przeznaczenia kwoty blisko 1 mld zł, czyli ponad czterokrotnie więcej niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Zdaniem Fundacji to dobry krok w kierunku upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, a także przeglądu i zdefiniowania instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Jerzy Plewa – Dyrektor Generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej, Łukasz Hołubowski – Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: EFRWP