Nie tylko o Wspólnej Polityce Rolnej

W Parlamencie Europejskim 23 stycznia miała miejsce wymiana poglądów Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) z komisarzem Januszem Wojciechowskim. W dyskusji uczestniczyli reprezentujący nasz kraj europosłowie Zbigniew Kuźmiuk i Krzysztof Jurgiel.

Zbigniew Kuźmiuk zwrócił uwagę, że kiedy w maju 2018 r. ukazał się projekt budżetu ram finansowych na lata 2021 – 2027 nie było jeszcze mowy o Nowym Zielonym Ładzie. Zdaniem Kuźmiuka struktura starego budżetu, także w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej, ma się nijak do nowych wyzwań, które stają przed europejskimi rolnikami. Jak podkreślił wyrazem napięcia w środowisku rolniczym były bardzo intensywne protesty w krajach Europy Zachodniej: w Niemczech, Holandii, Belgii, Francji.

– Czy nie uważa pan, że protesty te są wyrazem niedostosowania projektu budżetu do nowych wyzwań, które stoją przed europejskimi rolnikami?” – pytał poseł Kuźmiuk.

Eurodeputowany odniósł się też do kwestii małych gospodarstw rolnych, które komisarz Wojciechowski określił jako jeden ze swoich priorytetów.

Wiadomo, że w drugim filarze WPR jest sporo ograniczeń, które nie pozwalają małym gospodarstwom uczestniczyć we wsparciu. Czy jest pan gotowy znieść te ograniczenia? – dopytywał Zbigniew Kuźmiuk.

Krzysztof Jurgiel także pytał o cele Komisji po wprowadzeniu Nowego Zielonego Ładu.

Czy KE nie powinna dokonać oceny celów WPR zawartych w traktacie z 2009 roku i dokonać zmiany zapisów? – dopytywał. Jurgiel prosił też komisarza Wojciechowskiego o rozważenie dwuletniego okresu przejściowego. Europoseł mówił również o postępowaniu wyjaśniającym w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Jak zauważył, nie jest to jednak kompetencja KE.

– Czy w związku z tym nie należałoby tego zaniechać? – zapytał Krzysztof Jurgiel.

Źródło: KE

Opracował: Samuel Skrzysz