Nie tylko o WPR

28 stycznia – przed pierwszym posiedzeniem Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa pod przewodnictwem Prezydencji Rumuńskiej, Copa i Cogeca odbyły wstępne
konstruktywne spotkanie w kwestii wymiany poglądów w kluczowych sprawach z
Petre Daea, rumuńskim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyskusje dotyczyły w większości Wspólnej Polityki Rolnej i jej budżetu, brexitu, toczących się negocjacji handlowych, strategii Komisji w sprawie planu białkowego, a także kwestii związanych ze zdrowiem zwierząt.

– Prezydencja Rumuńska będzie musiała poradzić sobie z kluczowymi tematami politycznymi, z których pierwsze dotyczą brexitu i przyszłej WPR. Obydwie kwestie będą miały duży wpływ na rolników, a także konsumentów. Dlatego zachęcamy pana Daeę, aby dołożył wszelkich starań w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii odpowiednio sfinansowanej i zrównoważonej WPR, chroniąc jednocześnie interesy unijnych rolników i spółdzielni w obliczu (nadal) nieznanych konsekwencji, jakie niesie ze sobą brexit – mówi Thomas Magnusson, przewodniczący Copa.

Największe europejskie związki rolnicze zadowolone są też z podjęcia przez Prezydencję Rumuńską zobowiązań w kwestii zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz zarządzania populacjami dużych zwierząt drapieżnych.

Źródło: Copa–Cogeca