Nie tylko o sytuacji na rynku wieprzowiny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 18 grudnia na Radzie Ministrów Rolnictwa UE mówił o krytycznej sytuacji na rynku wieprzowiny w Polsce. Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa naszych producentów świń dotyka nie tylko problem ASF, ale pogorszyła się także opłacalność produkcji trzody, gdyż ceny żywca wieprzowego w ostatnim czasie znacznie spadły w stosunku do roku ubiegłego. Dlatego też minister Ardanowski wnioskował o podjęcie interwencji przez UE oraz udzielenie wsparcia polskim producentom trzody.

W trakcie dyskusji Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa wskazał, że przyczyną tej sytuacji jest wzrost produkcji trzody chlewnej w UE, w tym w Polsce, spowodowany dobrymi cenami trzody w poprzednich latach.

Komisarz przedstawił ponadto projekt rozporządzenia dotyczący finansowania ONW w 2019 r. oraz płatności bezpośrednich. Oznacza to, że będzie możliwość przesunięcia środków z nowej perspektywy finansowej w celu utrzymania dopłat w 2020 r. na obecnym poziomie.

Komisja Europejska przybliżyła również możliwości finansowania projektów z zakresu biogospodarki, w tym dla państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach inicjatywy Bioeast.

Ministrowie zwracali uwagę na duże znaczenie zaproponowanych 14 działań w strategii biogospodarki dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ponadto dyskutowali na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku.

– Ambitne cele WPR po 2020 r wymagają odpowiedniego budżetu. Wspólnotowość WPR oznacza równe warunki konkurencji na jednolitym rynku, podczas gdy dysproporcje w płatnościach bezpośrednich są nadal znaczące, a mechanizm dochodzenia do równych płatności należy zakończyć – podkreślił w trakcie debaty Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: MRiRW