Nie tylko o ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel  27  października spotkał się w Warszawie z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisem Andriukaitisem oraz przedstawicielami resortów rolnictwa z Łotwy, Estonii i Litwy.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim propozycji ustanowienia nowych ram dotyczących niektórych aspektów regionalizacji wprowadzanej w związku z występowaniem ASF, które pozwoliłyby na większą elastyczność w stosowaniu restrykcji w handlu świniami, ich mięsem oraz materiałem biologicznym w zależności od poziomu bioasekuracji w gospodarstwach.

Wszystkie strony jak informuje Biuro Prasowe MRiRW  zgodziły się, że nadszedł czas na głęboką analizę obecnych zasad wprowadzania restrykcji i dokonanie w nich zmian. W najbliższym czasie rozpoczną się intensywne konsultacje techniczne mające na celu wypracowanie propozycji nowych rozwiązań.

Wcześniej odbyły się rozmowy bilateralne ministra Krzysztofa Jurgiela i komisarza Vytenisa Andriukaitisa, podczas których omówiono plany Komisji Europejskiej w kwestii wprowadzenia na terenie Polski kolejnych decyzji w sprawie do ASF. Chodzi m.in. o wyjaśnienia stanu prawnego
w zakresie przemieszczania zwierząt oraz znakowania mięsa i produktów mięsnych.

Kolejnym tematem spotkania  była potrzeba akceptacji przez Komisje Europejską działań Polski w zakresie kompartmentalizacji, czyli możliwości  tworzenia w naszym kraju wydzielonych stref produkcji zwierzęcej. Dyskutowano również o wprowadzeniu środków kontrolnych w związku
z zagrożeniem ASF ze strony terytorium ukraińskiego.

Źródło: MRiRW