Nie tylko dla tych będących  KRUS-ie

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do ministra rolnictwa podjęcie działań umożliwiających skorzystanie z działań w ramach PROW 2014-2020 przez wszystkich rolników, a nie tylko będących na KRUS-ie.

Jak podkreśla IRWŁ producenci rolni  często nie mogą utrzymać się z pracy w gospodarstwie rolnym i dodatkowo pracują będąc ubezpieczeni w ZUS-ie, co uniemożliwia im skorzystanie z programów na rozwój gospodarstwa.

Źródło: IRWŁ