Nie święci garnki lepią

Pod hasłem ,,Nie święci garnki lepią’’ Związek Młodzieży Wiejskiej w dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2015 roku w Mrzeżynie (województwo zachodniopomorskie) organizuje XXIX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Patronem medialnym Festiwalu są Wiadomości Rolnicze Polska.

Nie święci garnki lepią- Głównym celem Festiwalu jest tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej oraz ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej. Ponadto zachęcenie młodzieży do poznania i ochrony regionalnego oraz narodowego dziedzictwa, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, regionu, kreatywnego działania w kształtowaniu własnego środowiska i krajobrazu kulturowego i poszukiwania oryginalnych metod promocji dorobku własnego środowiska i własnych osiągnięć twórczych. Integrowanie młodzieży z różnych regionów Polski, tworzenie więzi wspólnotowej młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej; ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej. W Festiwalu może uczestniczyć tylko młodzież szkół ponad podstawowych (gimnazja i szkoły średnie), łącznie z uczniami ostatnich klas, przypadających na rok bieżący, nawet po ukończeniu szkoły – informuje Dariusz Suszyński, prezes zarządu krajowego ZMW.
 
 Jak podkreśla ZMW festiwal ma mobilizować do poszukiwania i odkrywania oryginalnych metod promocji własnego regionu poprzez prezentacje indywidualnych i zespołowych osiągnięć twórczych, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, a także pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego i tworzenia więzi wspólnotowej młodego pokolenia w oparciu o ugruntowane poczucia tożsamości regionalnej i narodowej i inspiracji i poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.
Dążeniem organizatorów oraz Komisji Artystycznej jest to, by prezentacje przygotowywane na Festiwal stawały się rzeczywistą, bezpretensjonalną własnością uczestniczących grup, w przeciwieństwie do programów przygotowywanych wyłącznie na pokaz.