Nie należy ograniczać wydatków na rolnictwo

Reagując na plany budżetowe Komisji Europejskiej na okres po 2020 r. opublikowane  3 maja w Brukseli, Copa i Cogeca dają wyraz swojemu głębokiemu rozczarowaniu zaproponowanymi cięciami w wydatkach na przyszłą wspólną politykę rolną.

– Copa i Cogeca odrzucają wszelkie propozycje cięć w wydatkach na WPR w przyszłym budżecie UE. Dochody rolników już są o 40% niższe od średnich zarobków w innych gałęziach gospodarki. A to przecież rolnicy wytwarzają wysokiej jakości żywność każdego dnia i to od nich wymaga się coraz większej zrównoważoności i energiczniejszych działań w zakresie walki ze zmianami klimatu. Zaproponowane cięcia budżetowe zagrażają nie tylko utrzymaniu rodzin rolniczych i znacznej części unijnych obszarów wiejskich, lecz również osiągnięciu celów środowiskowych i społecznych UE. Doceniamy wysiłki Komisji na rzecz zwiększenia zasobów UE, by sprostać przyszłym potrzebom politycznym, trzeba jednak zrobić więcej dla Europy i europejskich rolników. Pochwalamy również gotowość państw członkowskich do zwiększenia swojego wkładu do budżetu na rzecz przyszłości Europy – mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa

– Liczba ludności na świecie ma się zwiększyć, a sektor rolny stawia czoła coraz poważniejszym wyzwaniom. Naprawdę nie jest to odpowiedni moment, by obciąć wydatki i zagrozić różnorakim korzyściom, jakie przynosi rolnictwo. Mamy poważne obawy dotyczące potencjalnych skutków handlowych i budżetowych Brexitu dla europejskich rolników i ich spółdzielni. Jesteśmy przekonani, że rolnicy i ich rodziny nie powinni dwukrotnie zapłacić za Brexit. Aktualny budżet kosztuje każdego z obywateli UE mniej niż filiżanka kawy dziennie, a w zamian zapewnia wysokiej jakości, bezpieczną, odżywczą żywność dla 500 mln konsumentów, a także przyczynia się do ochrony środowiska, wzrostu i zatrudnienia. Wydatki na rolnictwo stanowią świetną inwestycję dla obywateli całej UE, muszą więc zostać utrzymane i ustabilizowane. Dlatego też zdecydowanie popieramy zaproponowane zwiększenie wydatków na badania naukowe i innowacje w sektorze rolnym i biogospodarki. My, rolnicy i spółdzielnie rolnicze jesteśmy gotowi do działania – dodaje Thomas  Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Copa i Cogeca apelują o utrzymanie i stabilizację budżetu WPR w wartościach rzeczywistych w następnym okresie programowania.

Źródło: Copa – Cogeca