Nie ma rozwiązania alternatywnego

Copa i Cogeca, organizacje reprezentujące 23 mln unijnych rolników i 22 tys. spółdzielni rolniczych, rozczarowane są decyzją Stałego Komitetu Unii Europejskiej ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, który nie przedstawił w tym tygodniu opinii przemawiającej za wznowieniem zatwierdzenia substancji czynnej glifosatu, który jest składnikiem wielu herbicydów.

Jestem głęboko rozczarowany brakiem postępów w tym niezmiernie ważnym procesie. Od zawsze wspieramy rolę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i dlatego właśnie apelujemy o odnowienie zatwierdzenia glifosatu. Zarówno instytucje UE, jak i państwa członkowskie są odpowiedzialne za budowanie zaufania do naszych surowych norm bezpieczeństwa żywności poprzez udzielanie wsparcia EFSA. EFSA wydała pozytywną ocenę na temat glifosatu i decyzja ta powinna zostać uszanowana, gdyż w przeciwnym razie może dojść do załamania się zaufania do unijnych procedur – mówi Pekka  Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Copa i Cogeca apelują do państw członkowskich UE  o zagłosowanie za odnowieniem zatwierdzenia na posiedzeniu komisji odwoławczej UE.  Ich zdaniem bez glifosatu zagrożona zostanie konkurencyjność naszych gospodarstw i produkcja żywności, ponieważ nie ma rozwiązania alternatywnego.