Nie ma przyszłości bez rolników

W sobotę 17 stycznia w Berlinie 23 tysiące rolników, konsumentów i aktywistów ekologicznych demonstrowało przeciwko przemysłowemu rolnictwu. Już po raz szósty podczas targów Grüne Woche pod hasłem “Mamy tego dość” miała miejsce demonstracja przeciwko “ciemnym stronom rolnictwa”.

Coraz bardziej uprzemysłowione rolnictwo powoduje niskie ceny zbytu dla rolników, znikanie małych gospodarstw i brak przyszłości dla młodych rolników. Jednocześnie konsumenci chcą wartościowej żywności, a niekoniecznie najtańszej, nie chcą GMO ani na polach ani na talerzach, chcą, by zwierzęta były utrzymywane w warunkach odpowiadających potrzebom gatunku – mówi Dorota Metera z firmy Bioekspert zajmującej się certyfikacją produktów i zakładów rolnictwa ekologicznego.

Demonstrację rozpoczął przejazd 130 traktorów z różnych wsi niemieckich z hasłami: „Nie ma przyszłości bez rolników", "Stop TTIP i CETA". Za nimi szedł kolorowy pochód z hasłami "Siła ludzi zmienia system",  "SOS – Save our seeds" (chroń nasze nasiona), "Rolnictwo ekologiczne to rolnictwo przyszłości".

Świadomi rolnicy i konsumenci uważają, że  rolnictwo europejskie stoi na rozstajach: albo będziemy jeść żywność od rolników albo z agro-koncernów, które produkują żywność po cenach dumpingowych na rynki światowe. Dlatego proponują inną drogę: żywność wysokiej wartości z gospodarstw rolnych po uczciwych cenach dla rolników – dodaje Dorota Metera.

Obi oba