Nie ma możliwości ubezpieczenia od szkód spowodowanych przez gryzonie

Uprawa zniszczona przez gryzonie

Samorząd rolniczy chciał wpisania do  kanonu zdarzeń losowych ujętych w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich dodatkowego zdarzenia, tj. szkód spowodowanych przez gryzonie. Niestety nie będzie to możliwe, ponieważ nie ma zgody Unii Europejskiej na ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez te zwierzęta.

Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) przewidują możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych w formie dopłat do składek ubezpieczeń producentów rolnych z tytułu szkód spowodowanych jedynie przez zwierzęta chronione.

Zobacz także: Gryzonie niszczą uprawy. Jak się ich pozbyć?

– Zgodnie z  tymi Wytycznymi „zwierzę chronione” oznacza każde zwierzę chronione przepisami unijnymi lub prawodawstwem krajowym. Zatem w trakcie aktualnie trwających prac nad systemem ubezpieczeń w rolnictwie nie jest brane pod uwagę uwzględnienie w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich możliwości ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zwierzęta, które nie podlegają ochronie zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności