Nie ma co liczyć na wzrost cen zbóż

Agencja Strategie Grains po raz pierwszy zaprezentowała prognozy bilansu popytu i podaży zbóż w UE dla kolejnego sezonu tj. 2010/2011. Wskazują one, iż UE wejdzie w przyszły sezon z zapasami zbóż na poziomie zbliżonym do notowanego przed zbiorami w 2009 roku. Jednakże w okresie lipiec 2010 – czerwiec 2011 zapasy te mają wzrosnąć. Oznacza to, iż bilans na rynku UE pozostanie niekorzystny dla wzrostów cen zbóż – informują ekonomiści z Banku BGŻ.

Według analityków SG produkcja pszenicy w UE zwiększy się do 133,7 mln t, wobec 129,8 mln t w sezonie bieżącym. Ponadto w związku z oczekiwanym spadkiem popytu zapasy po zbiorach w 2010 r. wzrosną i na koniec przyszłego sezonu wyniosą do 22,7 mln (na dzień 30 VI 2011 r.), z czego 0,3 mln t będą stanowić zapasy interwencyjne.

Nieznaczny wzrost produkcji oczekiwany jest również w sezonie 2010/2011 w przypadku kukurydzy do poziomu 57,8 mln t (56,8 mln t 2009/2010), głównie w wyniku większych zbiorów niż przed rokiem w Niemczech i na Węgrzech. Jednocześnie SG przewiduje, iż unijna produkcja jęczmienia spadnie z 61,7 mln t w 2009 r. do 58,2 mln t, a zapasy stopnieją z 16,4 mln t do 13,9 mln t (w tym 3,6 mln t będą stanowić zapasy interwencyjne). Ograniczenie produkcji jęczmienia w UE wynika z relatywnie niższej dochodowości tego zboża.