Nie jest źle z rzepakiem

Poprawiły się szacunki zbiorów rzepaku w Unii Europejskiej. Według niemieckiej firmy handlowej Toepfer tegoroczne zbiory rzepaku w UE-27 wyniosły 19,64 mln ton (o 0,59 mln ton więcej niż przed rokiem). W grupie największych producentów rzepaku wzrosły zbiory w Niemczech (do 5,16 mln ton, z 3,89 mln ton przed rokiem) i Francji (do 5,45 mln ton, z 5,37 mln ton przed rokiem), a zmalały w Wielkiej Brytanii, z powodu nadmiernych deszczów w czerwcu i lipcu (do 2,50 mln ton, z 2,75 mln ton przed rokiem).

Spadek zbiorów nastąpił też w UE-12. Toepfer szacuje spadek zbiorów rzepaku w UE-12 do 5,17 mln ton, z 5,77 mln ton w 2011 roku. Najbardziej zmalały zbiory w Rumunii (do 150 tys. ton, z 656 tys. ton w 2011 r.) i Bułgarii (do 278 tys. ton, z 519 tys. ton przed rokiem). Zbiory w Polsce Topfer optymistycznie ocenia na 1,85 mln ton, wobec 1,86 tys. ton w poprzednim roku. W tej sytuacji, jeżeli uda się zrealizować wysoki import rzepaku (3,3 mln ton rzepaku), jego przerób w UE-27 przekroczy, tak jak w sezonie poprzednim 21 mln ton. Zapasy rzepaku na koniec sezonu wyniosą tak jak w dwóch poprzednich sezonach ok. 1,3 mln ton.
Pomimo prognozowanego wzrostu światowych zbiorów oleistych (głównie soi w drugiej połowie sezonu), ich ceny w sezonie 2012/13 będą niewiele niższe w porównaniu z wysokimi cenami notowanymi w dwóch ostatnich sezonach, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rynku światowego na surowce oleiste i konieczność odbudowy globalnych zapasów. W portach europejskich w lipcu płacono za rzepak 620 USD/tonę (cif Hamburg), tj. o 20 USD/tonę (o 3,3%) więcej niż przed miesiącem, ale o 38 USD/tonę (o 5,8%) mniej niż przed rokiem. Olej rzepakowy kosztował 1212 USD/tonę (fob ex-mill Holandia) i był o 27 USD/tonę (o 2,2%) droższy niż przed miesiącem, ale o 179 USD/tonę (o 12,9%) tańszy niż przed rokiem. Cena śruty rzepakowej wyniosła 356 USD/tonę (fob ex-mill Hamburg) i była o 93 USD/tonę (o 35,4%) wyższa niż przed miesiącem i 38 USD/tonę (o 11,9%) wyższa niż przed rokiem. W sierpniu nastąpiły dalsze podwyżki cen surowców i produktów oleistych na rynku europejskim.

Ceny rzepaku na rynku krajowym są wysokie. W lipcu, w którym wg notowań MRiRW skupiono 288 tys. ton rzepaku, przeciętna cena skupu (2051 zł/tonę) była o 12% wyższa niż przed rokiem. W sierpniu, przy skupie 347 tys. ton, przeciętna cena skupu (1998 zł/tonę) była o 9% wyższa niż w sierpniu poprzedniego roku. Wysokie są też ceny zbytu produktów przetwórstwa rzepaku, szczególnie śruty rzepakowej. W sierpniu ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego niekonfekcjonowanego (4371 zł/tonę) i śruty rzepakowej (1101 zł/tonę) były odpowiednio o 3% i 65% wyższe w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku.

Duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego (liczące 50 i więcej osób stałej załogi) wyprodukowały w I półroczu 2012 r. 249 tys. ton surowego oleju rzepakowego, tj. o 1,7% mniej niż w I półroczu poprzedniego roku. Produkcja oleju rzepakowego rafinowanego była natomiast większa niż przed rokiem (wzrost o 8,9% do 241 tys. ton). Większa była też produkcja margaryn (wzrost o 6,7% do 191 tys. ton).

Eksport i import surowców i produktów oleistych w I półroczu 2012 r. był większy niż w I półroczu roku poprzedniego. Mniejszy był tylko przywóz i wywóz olejów roślinnych. W I półroczu 2012 r. wywieziono: 29 tys. ton rzepaku (o 7% więcej niż w I półroczu 2011 r.), 40 tys. ton oleju rzepakowego (o 42% mniej), 241 tys. ton śruty rzepakowej (o 9% więcej) i 66 tys. ton margaryn (o 12% więcej). Przywieziono: 1751 tys. ton śrut oleistych (o 21% więcej niż w I półroczu 2011 r.), 249 tys. ton olejów roślinnych (o 5% mniej), 294 tys. ton nasion oleistych (o 85% więcej), w tym 231 tys. ton rzepaku (3 razy więcej) oraz 52 tys. ton margaryn (o 75% więcej).

Ceny detaliczne tłuszczów roślinnych od początku roku systematycznie rosną, ale wolniej niż w roku poprzednim. Szybciej drożeją margaryny niż oleje roślinne. W lipcu za margaryny płacono o 2,2% więcej niż w grudniu, a za oleje roślinne o 1,9 % więcej. W tym czasie ceny masła zmalały o 7,7%, a ceny pozostałych tłuszczów zwierzęcych” (słoniny, smalcu) wzrosły o 5,0%.
Średni poziom cen tłuszczów roślinnych w pierwszych siedmiu miesiącach br. był o 5,7% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tłuszcze roślinne podrożały mniej niż tłuszcze zwierzęce (wzrost cen tłuszczów zwierzęcych wyniósł 6,7% w relacji rok do roku), lecz znacznie więcej niż cała żywność łącznie z napojami bezalkoholowymi (wzrost jej cen wyniósł 4,1%).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności