Nie jest gorzej niż przed rokiem

O sytuacji na rynku zbóż, mleka, wieprzowiny oraz owoców i warzyw oraz efektach spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, które odbyło się 6 lipca w Brukseli dyskutowano podczas wczorajszej konferencji prasowej ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Sytuacja na rynkach rolnych nie jest gorsza niż przed rokiem. W warunkach kryzysu, który dotknął rolnictwo jako pierwsze już w połowie ubiegłego roku, ten dział gospodarki radzi sobie lepiej od pozostałych. W stosunku do roku ubiegłego eksport w wielu państwach Unii europejskiej zmniejszył się o ok. 20%, a w zakresie produktów żywnościowych zaledwie o kilka procent. W pierwszym kwartale tego roku obrót artykułami rolno- spożywczymi był na poziomie wyższym niż w 2008″ – powiedział minister M. Sawicki.

Zauważalne są symptomy stabilizacji na rynku podstawowych produktów rolnych. Średnia cena 1 litra mleka kształtuje się na poziomie 0,92 zł i stopniowo wzrasta. To samo dotyczy masła, którego cena w czerwcu w porównaniu z majem wzrosła średnio o 3%. Względna stabilizacja cen występuje na rynku serów, czerwcowe ceny sera były zbliżone do majowych. Ceny drobiu i wieprzowiny są ponad 20% wyższe od cen roku ubiegłego.

Zdaniem ministra produkcja zbóż będzie w tym roku nieco niższa, niż w ubiegłym, ale znaczącego wzrostu cen po żniwach nie należy się spodziewać. Natomiast w pierwszej połowie 2010 roku ceny zbóż mogą być o około 40% wyższe niż w 2009, dlatego minister po raz kolejny zachęcał rolników do budowy własnych magazynów i uniezależniania się w ten sposób od pośredników, którzy skupują zboże w trakcie żniw. Minister przypomniał o możliwości pozyskania środków z PROW 2007-2013 na przechowalnictwo i wstępne przetwarzanie przez producentów zbóż.

Celem spotkania w Brukseli było przyjęcie tzw. Mapy Drogowej, a dyskusja koncentrowała się wokół zagadnień funkcjonowania tzw. Łańcucha Żywnościowego. Dotyczą one skutecznego włączenia małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuch żywnościowy. Zapewnienie właściwego i optymalnego funkcjonowania łańcucha oraz badań wpływu marek własnych na konkurencyjność przemysłu rolno-spożywczego. Pewne luki opracowywania Mapy Drogowej, jak podkreślił minister, wystąpiły w odniesieniu do stopnia koncentracji branży dystrybucyjnej, w aspekcie zagrożeń jakie może to stwarzać dla konkurencyjności na rynku oraz uwarunkowania konkurencyjności europejskiego przemysłu rolno-spożywczego na rynku światowym, przy zbyt wolnym wyrównywaniu warunków konkurencyjności w obrębie samej Unii Europejskiej.

Szef resortu zaproponował opracowanie pakietu antykoncentracyjnego i zmianę dotychczasowych zasad określających koncentracje na poziome 40% rynku. Zapowiedział też wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zasad Kodeksu Etycznego łańcucha żywnościowego, który jednocześnie prowadziłby monitoring wszystkich jego ogniw w celu wypracowania na forum Komisji Europejskiej działań ograniczających, występujące na poszczególnych etapach, niekomercyjne praktyki.