Nie dla wszystkich wsparcie z ,,dobrostanu zwierząt’’. Formularz wniosku o przyznanie pomocy do poprawki

Nie wszyscy hodowcy będą mogli skorzystać z pomocy w ramach działania ,,dobrostan zwierząt’’, ponieważ obecnie w obowiązującym cyfrowym systemie zgłaszania wniosków o przyznanie wsparcia brak jest możliwości uwzględnienia zgłoszonych przez nich oświadczeń kierunków użytkowania bydła w sytuacji, kiedy sztuka została zarejestrowana w systemie IRZ z typem użytkowania „mięsny” na mleczny.

Dlatego zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej konieczne jest umożliwienie za pomocą odpowiedniej funkcjonalności w Portalu IRZ dokonywania zmiany typu użytkowego zwierząt (bydła) z mięsnego na mleczny i odwrotnie w celu ubiegania się o płatności dobrostanowe.

– Niejednokrotnie rolnik kupując sztukę nie zna jej typu użytkowego, stąd wynikające rozbieżności pomiędzy widniejącym typem w ARiMR a faktycznym sposobem użytkowania danej sztuki – uzasadnia Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Według hodowców z Podlasia na druku paszportu dla bydła  powinna znajdować się informacja o typie użytkowym danej sztuki. Dotychczas informacja ta miała marginalne znaczenie, co zmieniło się wraz z wprowadzeniem płatności dobrostanowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności