fbpx
Strona głównaWiadomościNie dla patentowania roślin i zwierząt

Nie dla patentowania roślin i zwierząt

Organizacje reprezentujące rolnictwo i społeczeństwo obywatelskie mają do zakomunikowania Europejskiemu Urzędowi Patentowemu jasne przesłanie – nie dla patentowania roślin i zwierząt pochodzących z „czysto” biologicznych sposobów hodowli w Europie!

1 października 2019 roku upłynął wyznaczony przez Europejski Urząd Patentowy termin kończący proces konsultacji społecznych (G3/19) w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prawa w zakresie patentowania roślin i zwierząt pochodzących z hodowli konwencjonalnej.

Decyzja urzędu, która ma zapaść w przyszłym roku, może mieć poważne konsekwencje dla patentowania organizmów żywych w Europie. Copa i Cogeca oraz 50 innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego wyrażają stanowczy sprzeciw. Europejska społeczność rolnicza nigdy nie zaakceptuje systemu, którego głównym celem jest napędzanie dochodów właścicieli patentów.

Potrzebujemy programów hodowlanych, które zapewnią otwartość na innowacje i rozwój lepszych odmian roślin o wyższej wartości dla rolników i środowiska. Komisja Europejska dokonała próby interpretacji prawnej, a w czerwcu 2017 r. Europejski Urząd Patentowy podjął decyzję o naniesieniu zmian w najważniejszych artykułach (27b i 28) rozporządzenia wykonawczego w sprawie konwencji o patencie europejskim, by wyłączyć z patentowania rośliny i zwierzęta pochodzące z „czysto” biologicznych procesów wytwarzania. Niemniej jednak dalej istnieją luki prawne, a zmiany okazują się niewystarczające, by zapobiec nadawaniu patentów w spornych przypadkach – mówi Jean-Baptiste Boucher, dyrektor Copa–Cogeca ds. komunikacji.

W grudniu 2018 r. techniczna izba odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego wydała orzeczenie w sprawie nasion pieprzu, według którego konwencja ta nie wyklucza zdolności patentowej produktów uzyskanych z czysto biologicznych sposobów produkcji. Co więcej ta sama izba uznała, że interpretacja Komisji nie ma podstawy prawnej. W następstwie tej decyzji, urząd odnotował wzrost liczby tego typu patentów. W związku z rosnącymi protestami, urząd wszczął procedurę (G3/19) angażując swój najwyższy organ decyzyjny czyli Wielką Izbę Odwoławczą, by wyjaśnić czy decyzja ta jest zgodna z zasadami i statutem konwencji o patencie europejskim. Przy podejmowaniu decyzji, która ma zapaść w przyszłym roku, Wielka Izba Odwoławcza będzie musiała wziąć pod uwagę wyniki konsultacji, podczas których zgromadzono wiele odpowiedzi.

Stanowisko Copa i Cogeca na temat patentowania roślin i zwierząt jest jasne: sprzeciwiamy się wszelkim działaniom patentowym w zakresie roślin, genów zwierząt oraz cech genetycznych, które występują w przyrodzie albo zostały otrzymane na drodze mutagenezy. Patenty na produkty, cechy czy geny uzyskane poprzez techniki hodowli oparte na inżynierii genetycznej powinny dotyczyć produktów zwierających DNA, które nie występuje w naturze i którego da się otrzymać na drodze konwencjonalnych metod hodowli lub mutagenezy. Odnosząc się do procedury, Sekretarz Generalny dodał, że „Europejski Urząd Patentowy powinien w końcu zacząć słuchać zaniepokojonego głosu społeczności rolniczej tak samo jak organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W przeciwnym wypadku nie pozostawi nam wyboru – będziemy musieli zwrócić się do właściwych organów prawnych Unii Europejskiej. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu takiego systemu prawa, ponieważ doprowadziłby on do katastrofy dla rolników i drobnych hodowców oraz zmniejszenia liczby odmian na rynku – podsumowuje Pekkapesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: Copa–Cogeca

Opracował: Samuel Skrzysz

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.