Nie da się natychmiast zlikwidować ASF

Główny Lekarz Weterynarii opublikował informację prasową w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF). W której poinformował o działaniach podjętych do tej pory, aby tę chorobę zwalczyć.

Główny Inspektorat Weterynarii zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat, w którym wyjaśnia, co zostało zrobione, aby wyeliminować zagrożenie i obecność ASF w Polsce. W zamieszczonej informacji prasowej zwraca się również do protestujących rolników. Tłumaczy, że nierealne jest natychmiastowe zlikwidowanie ASF w Polsce, ponieważ nie da się natychmiast zlikwidować jakiejkolwiek choroby – proces ten jest długotrwały i wymaga zaangażowania również ze strony rolników.
Poniżej przedstawiamy treść komunikatu:

„Mając na uwadze sytuację epizootyczną w odniesieniu do występowania w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii informuje o działaniach związanych ze zwalczaniem tej jednostki chorobowej.
Wszystkie ogniska i przypadki ASF w Polsce stwierdzono w ramach monitoringu w kierunku ASF (badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików), który jest prowadzony na terytorium Polski od 2011 r. Podejmowana jest stale współpraca ze wszystkimi instytucjami i służbami biorącymi udział w działaniach mających na celu przeciwdziałanie – w możliwie szerokim zakresie – ewentualnemu rozprzestrzenianiu ASF.

Prowadzona jest również kampania informacyjna mająca na celu uświadomienie skali zagrożenia ASF oraz zasad postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu ASF, m.in. w zakresie bioasekuracji gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W każdym z 3 ognisk wprowadzono przewidziane prawem działania administracyjne mające na celu jak najszybszą i skuteczną likwidację choroby z gospodarstwa.
Wszyscy hodowcy, w gospodarstwach których stwierdzono ASF, otrzymali należne im odszkodowania. Prowadzone są prace nad wprowadzeniem programu bioasekuracji, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony w gospodarstwach, które położone są w obszarze objętym ograniczeniami wyznaczonym w marcu 2014 r. w związku ze stwierdzeniem pierwszych przypadków ASF w Polsce.

Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że z uwagi na fakt, iż afrykański pomór świń jest chorobą, dla której nie istnieją metody leczenia ani profilaktyki w postaci szczepień, jedynymi dostępnymi metodami likwidacji są z jednej strony działania administracyjne (likwidacja ognisk ASF) oraz przede wszystkim niedopuszczenie do przeniesienia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym, kluczową rolę w niepoduszczeniu do rozprzestrzenia ASF odgrywa wdrożenie w gospodarstwach utrzymujących świnie zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko zawleczenia wirusa.
Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców świń, producentów, rolników i wszystkich obywateli o przestrzeganie ustanowionych przepisami prawa zasad w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania ASF na wolne od tej choroby części Polski. Odnosząc się do żądań natychmiastowego zlikwidowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii pragnie podkreślił, że żądania te są nierealne. Uzasadniając powyższe, należy porównać wykonalność likwidacji afrykańskiego pomoru świń do możliwości całkowitej eliminacji innych chorób zakaźnych, zwłaszcza przenoszonych przez zwierzęta wolnożyjące.

Gdyby było to możliwe, na świecie zlikwidowano by m.in. grypę, czy też inne choroby w sposób natychmiastowy. Inspekcja Weterynaryjna podejmuje wszelkie możliwe działania – w zgodzie z przepisami zarówno prawa krajowego jak i prawa międzynarodowego w przedmiotowym zakresie – w celu wygaszenia choroby na obszarze jej występowania oraz przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Istotnym jest to, aby doprowadzić do sytuacji, w której podejmowane działania będą miały charakter wyprzedzający, a nie reaktywny wobec istniejącego zagrożenia, co z kolei wymaga aktywnego współdziałania ze strony producentów rolnych, kół łowieckich i szeregu innych organizacji z inspekcją weterynaryjną.
Tak więc osoby zainteresowane problematyką ASF, które niejednokrotnie wysuwają roszczenia wobec Inspekcji Weterynaryjnej, same w sposób istotny mogą przyczynić się do stopniowej likwidacji zagrożenia, poprzez przestrzeganie zasad mających na celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania ASF.

Główny Lekarz Weterynarii pragnie jeszcze raz stanowczo podkreślić, że nie jest możliwe doprowadzenie do całkowitej likwidacji wszystkich chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie tych, które występują w populacji zwierząt wolnożyjących, i które mogą przenosić się na zwierzęta gospodarskie i domowe. Biorąc pod uwagę określone oczekiwania różnych środowisk Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi odzyskanie przez Polskę statusu kraju wolnego od ASF może trwać do 2 lat od stwierdzenia ostatniego przypadku tej choroby w kraju.”

Renata Struzik, źródło: Główny Inspektorat Weterynarii