Nie bój się urządzeń grzewczych

Każdego roku sezon grzewczy zbiera tragiczne żniwo. Wystarczy niewielkie niedopatrzenie, aby doszło do wybuchu pożaru lub zaczadzenia. Powszechnie uważa się, że najczęściej przyczyną tragedii są urządzenia grzewcze, tymczasem właściwie eksploatowane i regularnie konserwowane nie stanowią zagrożenia dla użytkownika. N

Należy również pamiętać, że na nasze bezpieczeństwo wpływ ma także stan całej instalacji gazowej i przewodów kominowych, a nie tylko terma czy kocioł.

Zgodnie z zaleceniami
Podstawą bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń grzewczych opisanych w instrukcjach.

Aby urządzenie grzewcze funkcjonowało sprawnie i bezpiecznie, musi być właściwie dobrane i prawidłowo zainstalowane przez fachowców. Na wybór konkretnego typu i modelu urządzenia wpływają takie czynniki, jak miejsce instalacji, zakres użytkowania czy liczba osób w gospodarstwie domowym.

Podłączenie i rozruch
Nieprawidłowo zamontowane urządzenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach, nawet życia użytkownika. Dlatego instalację i podłączenie kotła musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Następnym krokiem po zainstalowaniu urządzenia jest jego uruchomienie. Pracujące niemal bez przerwy urządzenia grzewcze, podobnie jak samochody, wymagają regularnych przeglądów. Co roku trzeba sprawdzić i oczyścić szereg jego elementów, takich jak np. palniki, wymienniki ciepła, filtry.

Ewa Grabowska
Na podstawie materiałów Junkers Polska