Nie będzie wymagana rękojmia

Od 26 czerwca 2019r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zasad nabywania nieruchomości rolnych przez osoby nie będące rolnikami.

Jak podkreśla Dolnośląska Izba Rolnicza, dotychczasowy obowiązek dawania przez nabywcę rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej zostanie zastąpiony zobowiązaniem się przez niego do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości.

Dlatego też izby rolnicze nie będą już wydawały nabywcom rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na nabytym gruncie oraz nie będą przyjmowane przez izbę nowe wnioski o wydanie rękojmi.

Źródło: DIR