Nie będzie wydłużonego terminu składania wniosków…

Krajowa Izb Rolniczych wnioskowała o wydłużenie terminu składania wniosków o rozłożenie na raty kar za nadprodukcję mleka w minionym sezonie kwotowym. Termin miałby być przesunięty na 30. września, ale nie będzie…

Zarządu KRIR już wcześniej wystąpił do ministerstwa rolnictwa o wydłużenie do 30 września 2015 r. terminu składania przez rolników wniosków do ARR o rozkładanie na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Szef resortu poinformował jednak, że termin ten nie zostanie wydłużony. Jednocześnie przypomniał, że rolnicy mogą składać ww. wnioski do 11. września 2015 r.

Minister nie mógł wydłużyć tego terminu z uwagi na fakt, że wraz z końcem września producenci musza wpłacić pierwszą ratę. A przecież wcześniej wnioski musza być jeszcze rozpatrzone, a decyzje o udzieleniu takiego wsparcia przyznane i wysłane rolnikom.
Renata Struzik, źródło: KRIR