Nie będzie dofiansowania na zwalczanie stonki kukurydzianej

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa została wykreślona z listy organizmów kwarantannowych, w związku z tym nie będzie możliwe uzyskanie dotacji przedmiotowych na dofinansowanie kosztów zwalczania tego organizmu.

Zadanie to dotowane będzie jedynie do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Rozporządzenie to skierowane zostało już do publikacji w Dzienniku Ustaw i powinno zostać opublikowane w najbliższych dniach.
 
Źródło: PIORIN