Nic o nas bez nas

Panorama na miasto

W dniach 19 – 20 października 2017 roku w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej Związek Gmin Wiejskich RP organizuje XVII Kongres Gmin Wiejskich. Jak zaznaczają organizatorzy  kongresy od 17 lat są miejscem integracji gmin, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim oddziaływania na minimalizację problemów i tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich.

Na XVII Kongresie, w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu przedstawimy związane z tymi tematami stanowiska i postulaty. Jednak zgodnie z naszym hasłem NIC o NAS BEZ NAS, potrzebujemy poparcia i bezpośredniego zaangażowania całego środowiska gmin z obszarami wiejskimi by jeszcze lepiej reprezentować nasze interesy. XVII Kongres Gmin Wiejskich nie będzie jednym z wielu spotkań samorządowych. Nasz Kongres wyróżnia się dedykowanym programem dla gmin z obszarami wiejskimi, przygotowany zgodnie z ich oczekiwaniami. Bezcenną wartością Kongresu jest jednoczenie środowiska samorządowego celem wspólnego oddziaływania na kształt i wymiar przyszłych zmian. Dlatego do naszych debat zapraszamy przedstawicieli rządu i parlamentu.  W tematyce XVII Kongresu ujęliśmy zarówno zagadnienia ustrojowe związane ze strategią rozwoju obszarów wiejskich, realizacją zadań oświatowych, integralnością terytorialną gmin, przyjętymi i planowanymi istotnymi dla samorządu rozwiązaniami prawnymi (m.in. „Prawo wodne”, „Kodeks urbanistyczno-budowlany”), jak i bieżącymi problemami z obszaru zarządzania kryzysowego –mówi Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

Integralnymi częściami kongresu będą: III Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz I Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin Wiejskich.

–  To wyjście naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym z gmin wiejskich. Ich celem jest pogłębienie wiedzy, nawiązanie współpracy i wypracowanie rekomendacji, które będą przyjęte przez wszystkich uczestników Kongresu – dodaje Olszewski.

Źródło: ZGW RP