New Holland: ciągnik napędzany wodorem

Podczas imprezy SIMA Innovation Awards 2009, firmie New Holland Agriculture przyznano złoty medal za imponujący ciągnik napędzany wodorem NH2 i i srebrny za zaawansowaną skrzynię biegów EasyDriveTM. N

Ciągnik napędzany wodorem NH2 jest kluczowym elementem pomysłu New Holland na farmę niezależną od energii, to projekt, z którym związane są nadzieje uwolnienia farmerów od kosztów nabywanych paliw kopalnych i umożliwiający im osiągnięcie pełnej autonomii paliwowej. Koncepcja ta w sposób naturalny wpisuje się w wiodącą pozycję naszej marki w dziedzinie czystej energii.

W opracowanym na podstawie popularnego modelu T6000 eksperymentalnym ciągniku NH2 tradycyjny silnik zastąpiony jest wodorowymi ogniwami paliwowymi, wytwarzającymi energię elektryczną zasilającą silniki elektryczne, które napędzają ciągnik. To jest już więcej niż sam pomysł, gdyż ciągnik NH2 jest działającym prototypem o mocy 120 KM zdolnym do wykonywania wszystkich czynności, jakie realizuje model T6000, pracując praktycznie bezgłośnie i emitując wyłącznie wodę i parę wodną.

Proces tworzenia pojazdów napędzanych wodorem trwa od kilku lat, oferując wiele korzyści w porównaniu z pojazdami napędzanymi akumulatorami pracującymi tylko w cyklu rozruchu i zatrzymania i wymagającymi długiego czasu ładowania. Cykl roboczy pojazdów rolniczych jest podobny do cyklu samochodu jadącego po autostradzie ze stałą prędkością. Pojazdy napędzane wodorem pokonują te przeszkody, wykorzystując paliwo w postaci sprężonego wodoru do zasilania samochodowych ogniw paliwowych w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ogniwa paliwowe charakteryzują się długim czasem eksploatacji i pozwalają uniknąć problemów dotyczących utylizacji akumulatorów, które utraciły swoją zdolność gromadzenia energii elektrycznej po odpowiednio długiej eksploatacji. Charakteryzujący się wysoką gęstością energii sprężony wodór można wygodnie przechowywać w zbiorniku, co umożliwia magazynowanie energii przez niezwykle długi czas i szybkie uzupełnianie zapasu paliwa.

Tradycyjne bariery w wykorzystywaniu paliwa wodorowego to jego przechowywanie, dystrybucja i dostępność. Koncepcja firmy New Holland dotycząca gospodarstwa niezależnego od energii przewiduje wytwarzanie przez samych klientów sprężonego wodoru z wody, z wykorzystaniem procesu zwanego elektrolizą lub bezpośrednio z metanu, podczas spalania odpadów lub biomasy. Systemy produkcji byłyby napędzane przez farmy wiatrowe lub panele słoneczne, zaś wodór magazynowany byłby w gospodarstwie w podziemnych zbiornikach, bowiem ciągniki i kombajny pracują zwykle w niewielkich odległościach od gospodarstwa, co na ogół nie ma miejsca w przypadku samochodów lub ciężarówek.

Rolnicy są w uprzywilejowanej sytuacji w odniesieniu do korzystania z technologii wodorowej. Dysponują oni przestrzenią niezbędną do zainstalowania systemów wytwarzania alternatywnej energii elektrycznej – takiej jak słoneczna, wiatrowa, energia pochodząca z biomasy lub odpadów roślinnych – a następnie mogą magazynować tę energię w postaci wodoru. Na równi z korzyściami dla środowiska naturalnego, system taki zapewniłby klientom niezależność energetyczną i poprawił ich finansową stabilność, gdyż koszty paliwa stanowią i wciąż stanowić będą znaczący udział w kosztach eksploatacji.

opr. MS/Wrp.pl