Neonikotynoidy w rzepaku

Neonikotynoidy w rzepaku

Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zezwolił na wprowadzanie do obrotu zapraw neonikotynoidowych w ograniczonej ilości, na okres do 120 dni.

Zezwolenie dotyczy zapraw Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS, które przeznaczone są do zwalczania chowacza galasówka i miniarki kapuścianki w uprawie rzepaku ozimego.

Zdaję sobie sprawę, że są środowiska, które są temu przeciwne, ale nie zgadzam się z twierdzeniem, że uprawiający rzepak chcą zniszczyć pszczoły – mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

Źródło: MRiRW