Negatywna opinia izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych negatywnie ocenia przekazany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

Izby rolnicze nie zgadzają się na to, aby kara za działalność  podmiotów w szarej strefie ponosili rolnicy. Jeśli dany podmiot widnieje rejestrach, okazuje stosownych licencji i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia działalności – rolnik nie ma podstaw do uznania kontrahenta za nieuczciwego.

Rolnicy, jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych, nie maja narzędzi do weryfikacji informacji, czy dany podatnik jest zarejestrowany jako podatnik  podatku akcyzowego i czy uiszcza podatek.

– Często uzasadnia się, że producent rolny mógł podjąć próby ustalenia we właściwym urzędzie skarbowym, czy podmiot dostarczający paliwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT, lub zażądać wydania przez właściwy urząd  celny zaświadczenia stwierdzającego, czy podmiot, od którego zakupi wyroby akcyzowe jest zarejestrowanym podmiotem prowadzącym  działalność gospodarczą w zakresie  wyrobów akcyzowych. Tylko ile takie procedury trwają? A to , że sprzedawca jest zarejestrowanym podmiotem prowadzącym działalność  niekoniecznie oznacza, że opłaca w należytej wysokości podatek – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego to Państwo powinno zadbać, aby z rynku zniknęły podmioty  działające w szarej strefie.

Źródło: KRIR