Negatywna opinia IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego po konsultacjach z rolnikami negatywnie opiniuje  projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Proponowana zmiana art. 16 ust. 3, 4 o zmniejszeniu płatności do bydła i do krów do 20 sztuk, zamiast dotychczas obowiązującego wsparcia do 30 sztuk jest zdaniem  samorządu rolniczego województwa łódzkiego  nie do przyjęcia. Obniżenie poziomu wsparcia spowoduje dalsze pogłębienie i tak już bardzo trudnej sytuacji na rynku bydła mlecznego i mleka. Wnosimy także o utrzymanie wsparcia dla warzywnych roślin strączkowych – informuje IRWŁ.

Źródło: IRWŁ