Nawozy tańsze niż przed rokiem

Z danych GUS wynika, że ceny nawozów mineralnych w Polsce w grudniu 2009 r. były średnio o ponad 19% niższe, niż w grudniu 2008 roku. Obliczenia IERiGŻ wskazują, że w ubiegłym roku obniżki cen nawozów azotowych wynosiły od 18% do 23%, a fosforowych wahały się w granicach 10-20% w skali roku, informuje marcowy AgroMonitor BGŻ.

Największy spadek cen zanotowano w przypadku nawozów azotowych. Reagują one najszybciej na zmianę koniunktury w rolnictwie, ze względu na mniejszą koncentrację produkcji na świecie. Z danych zebranych w I kw. 2010 r. z wybranych punktów sprzedaży wynika, iż pod wpływem sezonowego wzrostu popytu na nawozy odnotowano już stopniowy wzrost ich cen. Ceny nawozów azotowych w kraju mogą w dalszym ciągu rosnąć w związku z prognozowanym wzrostem zapotrzebowania (na świecie i w Polsce), i możliwymi podwyżkami cen gazu ziemnego.

W przypadku nawozów potasowych, ceny soli potasowej w Polsce w I kw. 2010 r. w dalszym ciągu silnie się wahają, jednakże są znacznie niższe, aniżeli jeszcze w połowie ubiegłego roku. W I kw. 2010 r. rolnicy w kraju płacili za ten nawóz od niespełna 1400 do nawet 1900 zł/t. Duża część przedsiębiorców rolnych decyduje się na zakup nawozów wieloskładnikowych (często importowanych ze wschodu), w przypadku których cena za potas w przeliczeniu na czysty składnik jest często znacznie niższa.

W przypadku nawozów fosforowych do listopada 2009 r. notowano stopniowy spadek cen, po czym nastąpił przełom i ceny zaczęły rosnąć. Wynikało to przede wszystkim ze spadku globalnych zapasów fosforytów, głównego surowca wykorzystywanego do ich produkcji. Zmiana ta była konsekwencją ograniczenia ich wydobycia przez największych światowych producentów w związku z załamaniem się cen nawozów. Działanie to miało na celu podtrzymanie ceny na rynku światowym oraz ograniczenie strat. Przewiduje się, iż w 2010 r. wzrost podaży nawozów fosforowych będzie stymulowany wspomnianym wzrostem popytu oraz sezonowym zniesieniem
taryf celnych na DAP (fosforan amonu) w Chinach, które są drugim na świecie producentem tej grupy nawozów. W rezultacie oczekuje się odbudowy zapasów na rynku globalnym. Zmiany te powinny się przyczynić do wyhamowania notowanych w I kw. 2010 roku wzrostowych tendencji cenowych tej grupy nawozów, zarówno na świecie, jak i Polsce.
Źródło: AgroMonitor BGŻ nr 13 – marzec 2010