Nawozy potasowe nie będą tańsze

Obecnie globalny rynek nawozów potasowych wyczekuje zakończenia negocjacji Chin i Indii (największych światowych importerów tej grupy nawozów) odnośnie dostaw soli potasowej, których wynik może wpłynąć na poziom cen światowych. Jednak wydaje się, iż szanse na spadek cen na rynku światowym maleją.

Jest to wysoko prawdopodobne, ze względu na podpisane w ubiegłym tygodniu przez kanadyjską firmę PotashCrop (jednego z głównych dostawców potasu do Chin) umowy na dostawę soli potasowej z licznymi odbiorcami w Korei Południowej i Tajwanie po cenie 700 USD/t, czyli na poziomie utrzymującym się od początku 2008 roku. Ponadto, najwięksi producenci nawozów potasowych zakładają, iż w kolejnych 5 latach na rynku światowym popyt na potas będzie przewyższał podaż, co wynika m.in. oczekiwanego dalszego wzrostu produkcji zbóż i roślin oleistych.

Zdaniem PotashCrop, ograniczenie zapotrzebowania zgłaszanego na potas w II poł. 2008 r. i w 2009 r. ze strony sektora rolnego ma charakter przejściowy i jest wynikiem globalnego kryzysu gospodarczego oraz spadku cen surowców rolnych. Przedstawiciele PotashCrop, firmy odpowiadającej również za wydobycie większości złóż soli potasowej w Kanadzie oczekują, iż w II poł. 2009 r. i w 2010 r. będzie następować stopniowy wzrost zakupów tego surowca.

Wraz ze wzrostem popytu PotashCrop zapowiada stopniowe zwiększanie wydobycia soli oraz produkcji nawozów. Jednocześnie niemiecka firma K+S AG (dawniej Kali und Salz GmbH,) która jest jednym z największych dostawców soli potasowej wewnątrz UE, przewiduje, iż w 2009 r. produkcja potasu spadnie do ok. 40,0 mln t, wobec 54,8 mln t w 2008 roku. Jednak już w 2010 r. produkcja zwiększy się do poziomu 50 mln ton. Niemniej jednak bieżące przewidywania K+S są niższe od tych publikowanych w II poł. 2008 r., gdy zakładano wzrost produkcji w 2010 r. do 60 mln ton. O oczekiwaniach największych producentów świadczą jednak najlepiej podejmowane inwestycje. Międzynarodowa korporacja Mosaic, do której należy m.in. Potash One planuje budowę nowoczesnej kopalni w Kanadzie za 1,9 mld USD, która miałaby rozpocząć wydobycie w IV kw. 2013 roku. Zakłada się, iż w kopalni tej wydobycie wyniosłoby 2,5 mln t soli potasowej przez 40 lat. Z informacji Reutersa wynika również, iż firma PotashCrop przyjęła strategię wydobycia soli potasowej nie bezpośrednio do sprzedaży lub przerobu, lecz do przechowania. W okresie rekordowo wysokiego popytu na potas w 2006 r. i 2007 r. głównym ograniczeniem wzrostu podaży były małe możliwości zwiększenia wydobycia soli potasowej, podstawowego surowca do ich produkcji.