Nawozy na start

W wielu gospodarstwach rolnych w Polsce przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych, które mają negatywny wpływ na strukturę gleb, ich żyzność i aktywność biologiczną. Ponadto w ostatnich latach, w związku ze stałym wzrostem cen paliw, obserwujemy stałą tendencje do uproszczeń w uprawie – coraz popularniejszy staje się siew bezpośredni w nieuprawioną glebę.

Obecnie oferta firm maszynowych pozwala ograniczyć głębokość orki, zmniejszyć ilość przejazdów po polu oraz zastąpić orkę kultywatorem. Rynek oferuje całe mnóstwo maszyn do uprawy uproszczonej, w tym całych gotowych zestawów uprawowych. Aby uproszczenia w uprawie nie obniżyły jej opłacalności i nie doprowadziły do degradacji gleby, należy zadbać o odpowiedni poziom zawartości próchnicy w glebie i odpowiedni jej odczyn. Należy także zapewnić dobry rozwój roślin od wschodów do zbioru, m.in. poprzez zastosowanie nawożenia startowego wraz z siewem nasion.

Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Bardzo ważny jest także bezpośredni stymulujący wpływ na rozwój roślin. Próchnica glebowa jest bardzo złożonym związkiem, składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji. Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Powstawanie i rozkład próchnicy jest procesem ciągłym, ale zachodzącym wolno. Na szczęście są sposoby, żeby proces ten nieco przyspieszyć, np. przez nawożenie organiczne, albo zastosowanie specjalistycznych nawozów, zawierających w swoim składzie właśnie kwasy humusowe. Albo jedno i drugie.
Niska zawartość próchnicy w glebach prowadzi do spadku ich właściwości fizykochemicznych, zaburzeń w pobieraniu składników pokarmowych, osłabienia zdolności gromadzenia wody z opadów, a w następstwie tego do ograniczenia wzrostu i plonowania roślin uprawnych. Czynnikiem pogłębiającymi to niekorzystne zjawisko jest przebieg pogody, taki jak np. w bieżącym roku. Duża ilość opadów w okresie wegetacji (w lipcu w centralnej Polsce spadło prawie 300 mm deszczu) oraz wysoka aktywność mikroorganizmów glebowych w okresie zimy, kiedy gleba nie zamarza (tak było przez ostanie 2 zimy), powodują bardzo duże straty składników pokarmowych uwolnionych w procesie mineralizacji próchnicy. Z kolei duża ilość wody z topniejącego śniegu powoduje wypłukiwanie składników pokarmowych uwolnionych z próchnicy w głąb profilu glebowego. Przy pełnej pojemności wodnej gleby następny opad w wysokości 10 mm powoduje wypłukanie azotu na głębokość 7 cm. Przy dużej ilości opadów na glebach ubogich w próchnicę straty azotu dochodzą nawet do 80 kg/ha. Silnie wypłukiwane są także potas (szczególnie na glebach lekkich)oraz magnez i siarka. Aby zapobiec stratom azotu, potasu i magnezu oraz dalszej degradacji gleb i aby poprawić wzrost oraz plonowanie wszystkich roślin uprawnych, polecamy zastosować nawóz do poprawy żyzności gleby Rosahumus.

Rosahumus, produkowany przez belgijską firmę Rosier, jest nawozem organiczno-mineralnym, zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo. Otrzymuje się go w procesie alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią miedzy torfem, a węglem brunatnym. Są one końcowym efektem trwającego kilkadziesiąt milionów lat procesu humifikacji materii organicznej. Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% K2O oraz 0,6% żelaza. Kwasy humusowe z Rosahumusu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe, co potwierdzają prowadzone badania. Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika oraz na glebach zwięzłych o złych stosunkach widno powietrznych.
Kwasy humusowe zawarte w nawozie pozytywnie wpływają na żyzność gleb oraz wzrost roślin ze względu na wysoką sorpcję wymienną kationów, zawartość tlenu i dużą pojemność wodną:
– poprawiają strukturę gleb i stosunki wodno-powietrzne, a na glebach ciężkich i zlewnych zapewniają lepsze ich przewietrzanie i retencję wody,
– zwiększają pojemność wodną gleb lekkich, zmniejszają zagrożenie suszą, zapobiegają erozji i powierzchniowym spływom wody,
– aktywizują rozwój mikroorganizmów glebowych,
– zwiększają dostępność składników pokarmowych,
– zatrzymują rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej, zmniejszając ich wypłukiwanie do wód gruntowych, i przyczyniając się do ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych,
– działają jak naturalny chelat jonów metali (wapń, żelazo, magnez, potas ,mangan), dzięki temu ułatwione jest ich pobieranie przez rośliny,
– stymulują rozwój systemu korzeniowego roślin,
– stymulują rozwój i rozprzestrzenianie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych np. Azotobacter, Nitrosomonas.

Kwasy humusowe mają pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ:
– poprawiają wykorzystanie składników pokarmowych z zastosowanych nawozów mineralnych,
– zmniejszają ich straty oraz ograniczają wymywanie azotanów w głąb profilu glebowego i do wód gruntowych,
– zmniejszają zasolenie gleb,
– zapobiegają erozji gleb poprzez zwiększenie działania koloidów glebowych, lepszy rozwój roślin i ich systemu korzeniowego.

Rosahumus należy stosować w formie oprysku doglebowego w zespole uprawek przygotowujących glebę, przed siewem nasion w dawce 3-6 kg/ha. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Jeżeli z braku czasu zabiegu nie można wykonać przed siewem nasion, Rosahumus można zastosować po siewie nasion na wilgotna glebę lub przed deszczem (w tym przypadku nawozu nie mieszać z glebą). W ostatnich latach w Europie zachodniej coraz popularniejsze jest dolistne stosowanie Rosahumusu w dawce 250 g/ha.

Siew nawozu Microstar PZ razem z siewem nasion
Nawóz jest wysiewany w rządek nasion. Fosfor w uprawie wszystkich roślin jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za proces kwitnienia i wiązania nasion. Bardzo istotne jest aby był on dostępny dla roślin od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu roślin jest zimno, występują nawet wiosenne przymrozki, co zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu w wyniku czego następują zaburzenia w jego pobieraniu. W następstwie tego roślinom brakuje energii do syntezy chlorofilu, a efektem tego są fioletowo-antocyjanowe liście. Pobieranie fosforu jest bardzo uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.
Dlatego też proponujemy stosowanie nawożenia startowego nawozem Microstar PZ wraz z siewem nasion. Microstar PZ zawiera 10%N, 40%P2O5, 2% Zn oraz siarkę. Nawóz ma postać mikrogranulatu (0,5-1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. W 1 kg nawozu znajduje się ok. 1.000.000 mikrogranulek. Fosfor w nawozie występuje w postaci połączeń organicznych, dzięki czemu jest on dostępny dla roślin w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na wiosenne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Bardzo korzystna jest także zawartość siarki, która jest niezbędna do budowy aminokwasów siarkowych tj. metionina, cysteina, tryptofan. Dlatego też jest ona niezbędna do właściwego wykorzystania nawozów azotowych. Dzięki temu rośliny od kiełkowania nasion rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne takie jak susza, chłody, nadmiar wody, kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Przy zakupie nawozu Microstar PZ istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia lub kupna dozownika do nawozu firmy Delimbe. Dozownik ten jest prosty w montażu na siewniku i łatwy w obsłudze. Zasilany jest na prąd z ciągnika. Możliwy jest także zakup takiego dozownika w firmie Agrosimex lub Agrokon. Posiadamy dozowniki 4-,6- i 8-rzędowe.
Polecane przez nas nawozy są od lat stosowane przez rolników w Niemczech, Francji, Belgii, dzięki czemu rolnicy w tych krajach uzyskują wysokie,stabilne plony, zachowując żyzność gleb. Korzystając z tych nawozów każdy rolnik w Polsce może poprawić plony i ich jakość, poprawić żyzność gleby oraz obniżyć koszty nawożenia .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności