Nawożenie startowe kukurydzy w nowej technologii

Dostępna jest już innowacyjna Technologia Ochrony Fosforu TPP w nawożeniu startowym kukurydzy. Co dzięki niej uzyskamy? Docelowo wyższy plon.

W przypadku uprawy kukurydzy, najważniejszym okresem jest początek wegetacji. W tym czasie roślina jest wrażliwa na stresy związane z niskimi temperaturami oraz dostępnością wody. Czynnikiem decydującym o szybkim starcie jest dostępność składników pokarmowych z gleby. Kluczową rolę na początku wegetacji odgrywają fosfor i azot.

Szczególnie fosfor, jako pierwiastek wchodzący w skład związków energetycznych, determinuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego, który odpowiada za szybkie pobieranie wody oraz składników pokarmowych, jak również za tworzenie pokroju rośliny. Fosfor jest pierwiastkiem, który sprawia wiele kłopotów – nawet na stanowiskach o dobrej kulturze widoczne są problemy z jego dostępnością. Wynika to z małej mobilności tego pierwiastka w glebie. Korzenie roślin są w stanie pobrać fosfor z odległości nie większej niż 1 mm. Ponadto, jego dostępność ograniczają także niskie temperatury. Spadek temperatury poniżej 13°C może zmniejszyć pobieranie fosforu nawet o 70%.

Kolejnym problemem, związanym z dostępnością fosforu, jest jego podatność do wchodzenia w połączenia z glinem, żelazem i manganem (w zależności od odczynu – pH<5,8) oraz wapniem (przy pH>7). Gdy fosfor przestaje być dostępny dla rośliny, następuje zahamowanie wzrostu i  rozwoju, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu.  

W jaki sposób, zatem zapewnić kukurydzy pełną dostępność fosforu w momencie startu? Znanym sposobem dostarczania startowych składników pokarmowych jest aplikacja współrzędowa, ultrazlokalizowana. Polega ona na zastosowaniu nawozu mikrogranulowanego do redlicy nasiennej i dostarczeniu fosforu, azotu, siarki oraz mikroelementów (cynku) w bezpośrednie sąsiedztwo kiełkujących nasion.

Kluczowym elementem tego sposobu startowego nawożenia jest odpowiedni dobór składników pokarmowych. Ideą jest dostarczenie składników od razu dostępnych dla rośliny i zabezpieczonych przed startami (uwstecznieniem). Dotyczy to, przede wszystkim, fosforu. Te wymagania spełnia mikrogranulowany nawóz startowy Microstar PZ, zapewniający pełną dostępność fosforu zaraz po zastosowaniu, a także wprowadzenie Technologii Ochrony Fosforu (TPP) – Technology Phosphore Preservation®.

Co-formulacjaTPP – Technologia Ochrony Fosforu polega na skompleksowaniu jonów fosforanowych substancją organiczną (kwasami humusowymi). Silne działanie chelatyzujące tych związków zapewnia ochronę fosforu i jego pełną dostępność dla kiełkującej kukurydzy.

Technologia Ochrony Fosforu (TPP) to:

  • efekt ochronny – fosfor jest zabezpieczony przed uwstecznianiem z jonami żelaza, manganu i aluminium,
  • efekt dostępności – zabezpieczenie dostępności fosforu, ograniczenie jego retrogradacji (unieruchomienia) z jonami wapnia,
  • efekt biodostępności – zwiększenie dostępności fosforu dla rośliny – wyższy współczynnik pobierania.

W przypadku startowego nawożenia kukurydzy niezbędnym mikroelementem jest cynk.              
Cynk – stymuluje rozwój systemu korzeniowego, reguluje gospodarkę azotem, zwiększa odporność na niskie temperatury.

Nawóz mikrogranulowany Microstar PZ stosuje się w ilości 20 kg/ha. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania na glebach o uregulowanym odczynie i co najmniej średniej zasobności w składniki pokarmowe stwarza możliwości do ograniczenia nakładów na nawożenie.
Artur Kozera